Greater Copenhagen kan göra Halland ännu bättre

I tisdags behandlade Regionstyrelsens tillväxtutskott frågan om att gå in i det politiska svensk-danska samarbetet kallat Greater Copenhagen som i dag sker tillsammans med Skåne Committee. 

Region Hallands tillväxtutskott ställer sig positivt till samarbetet som idag omfattar tre regioner och 79 kommuner på båda sidor gränsen.  Samarbetet handlar om verksamhet inom främst tre områden; internationellt varumärke, näringspolitiskt partnerskap och politiskt samarbete.

Halland har god erfarenhet av gränsöverskridande samarbeten och är positivt till fler:
- Just nu diskuteras geografiska gränsdragningar i Sverige igen och vi tror mer på funktionella samarbeten kring till exempel infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad än att man stänger in samarbeten geografiskt säger Dag Hultefors, ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott. Ett samarbete inom Greater Copenhagen skulle stärka Halland och öka vår attraktivitet.

Ett exempel på samarbete Region Halland redan är inne i är STRING som är ett samarbete med regionerna kring sträckan Hamburg i Tyskland, via Sverige, Danmark och Norge.
- Halland ligger mitt emellan två starka arbetsmarknader, förklarar Dag Hultefors. Våra invånare och företagare ska kunna agera i Halland, men också till exempel i Göteborg eller Malmö. Ett samarbete med Greater Copenhagen kan ytterligare stärka vårt utbyte med de södra regionerna, något som OECD-rapporten från mars 2018 också understryker behovet av.

Ett inträde i samarbetet fortsätter nu att diskuteras i Halland, där en förutsättning är att alla kommuner samt Region Halland är med. Kommunerna ska ha tagit ställning senast 30 september och beslut för Region Hallands del förväntas tas i oktober i Regionstyrelsen.

För mer information kontakta:
Dag Hultefors, ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott, 0767-83 53 85