Pressträff - Gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan

Välkommen på pressträff tisdag den 7 mars kl 12.15 på Halmstad C.

Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun har tecknat en gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan och som också inkluderar två nya stationer i Veinge och Knäred.

Respektive part fattar politiskt beslut om avsiktsförklaringen. Halmstads kommun tar beslut i morgon den 7 mars, Region Halland tog beslut den1 mars och Laholms kommun den 14 februari.

Avsiktsförklaringen lägger grunden för en gemensam planering och förberedelser för införande av persontrafik på Markarydsbanan med inriktning att parterna ska verka för att få till stånd trafiken så snart som möjligt.

Välkommen på pressträff tisdagen den 7 mars

Tid: Klockan 12.15
Plats: Vid entré Halmstad Centralstation, Stationsgatan Halmstad

På plats finns

Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott Region Halland
Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande Halmstads kommun

För mer information om presskonferensen, vänligen kontakta

Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg Region Halland
Telefon 073-305 29 13
E-post: asa.vaarala@regionhalland.se