Förändrad hantering av livsmedel för speciella medicinska ändamål

Den 1 mars 2018 förändrar Region Halland hanteringen av livsmedel för speciella medicinska ändamål, tidigare kallat SärNär, för personer över 16 år. Detta berör hallänningar som av något skäl inte kan täcka sitt näringsbehov med vanlig mat och därför använder till exempel näringsdryck, berikningsprodukter eller sondnäring. Förändringen innebär en ökad tillgänglighet, stärkt patientsäkerhet och bättre service för såväl patienter som vårdpersonal.

Att på grund av sjukdom få svårt att äta och dricka tillräckligt är vanligt. Det drabbar patientgrupper inom alla delar av vården, till exempel personer med cancer, neurologiska sjukdomar, demens eller medfödda ämnesomsättningssjukdomar.

Idag är hallänningarnas möjlighet till och kostnad för nutritionsbehandling olika beroende på en rad faktorer. Ett länsövergripande regelverk kring subvention och ett förskrivarsystem som är gemensamt för alla vårdgivare ska avhjälpa detta.

Uttag via apoteken upphör
Tidigare har förskrivningarna i de flesta fall utfärdats på pappersblankett och patienterna har gjort uttag från sina förskrivningar via besök på apotek. Från den 1 mars kommer patienterna istället att göra sina uttag genom att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst. I de fall patienten inte kan ringa själv kan denne be någon annan att göra uttaget, till exempel en anhörig.

Ett högkostnadsskydd som är gemensamt för både region och kommuner införs, vilket innebär att patienten betalar max 1400 kr per månad.

Hjälpmedelscentrum hanterar hela kedjan
De yrkesgrupper som har rätt att förskriva Livsmedel för speciella medicinska ändamål är dietister och läkare samt distrikts- och kommunsjuksköterskor.

Produkterna kommer att lagerhållas och packas på Hjälpmedelscentrum i Halmstad och levereras till patientens hemadress. Patienten kan också välja en annan adress eller att själv hämta sitt paket på ett utlämningsställe i sitt närområde.

Avgränsningar
Sondnäringstillbehör och produkter för barn förskrivs tills vidare som tidigare och berörs inte av förändringen.

För mer information:
Kontakta Stina Grönevall, nutritionskonsulent på telefon 035-16 43 38.

Pressmeddelandet publicerat av:
Marie-Louise Thärnå, kommunikatör, telefon 070-644 23 52