Födoämnesöverkänslighet är oftast beskedlig – ibland livshotande

En fjärdedel av alla vuxna säger att det finns mat och/eller dryck som de på något sätt inte tål men bara 10–20 % av dessa har en bevisad överkänslighet med de utredningsverktyg som finns att tillgå. Detta betyder inte att de övriga patienterna inbillar sig eller hittar på, utan är snarare ett tecken på hur komplicerad födoämneskänslighet är.

Födoämnesöverkänslighet är ett ämne som diskuteras både i media och på sociala medier där också erfarenheter byts. I våra butiker dyker allt fler speciallivsmedel upp, fria från laktos, gluten eller andra beståndsdelar. Vissa människor diagnosticerar sig själva eller sina barn och ibland väljer man att utesluta delar av kosten, ibland i onödan – vilket kan påverka både vardagen och hälsan på längre sikt

Det är vanligt att födoämnesallergi förväxlas med icke-allergisk födoämnesöverkänslighet, så kallad födoämnesintolerans. Symptomen är många gånger de samma men orsak och konsekvenserna det inte. Ibland kan det även finnas andra tillstånd som kan ge liknande symtom men kräver andra åtgärder.

Så hur skiljer födoämnesallergi och födoämnesintolerans sig från varandra och hur ska man tänka runt de här tillstånden? Hur påverkar de dem som är drabbade, på skolor, på arbetsplatser och i vardagen? Hur ska man diagnosticeras och vad gör man efter diagnosen?

Läkemedelskommittén i Region Halland bjuder in pressen att delta på läkarseminarier om födoämnesöverkänslighet hos både vuxna och barn och ger svar på när födoämnesallergi ska misstänkas och hur det ska utredas.

Föreläsare:
Ulf Bengtsson är vuxenallergolog. 1996 disputerade han med sin avhandling som handlade om födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär hos vuxna. Föreläser runt om i landet om födoämnesöverkänsliget med tonvikt på vuxna.

Kent-Åke Henricson är barnallergiläkare vid barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus Halmstad.

Föreläsarna ställer gärna upp på intervju/frågor efter seminariet. Det kommer finnas tillfälle att fotografera.

När: tisdagen den 18 april kl.13.00–16.00
Var: Kungsbacka Säröhus

När: fredagen den 21 april kl. 13.30–16.30
Var: Halmstad, Fullriggaren (på sjukhuset)

När: fredagen den 28 april kl. 13.30–16.30
Var: Varberg Stadshotell


Kontaktpersoner:
Ordförande Eva Ribom Bornefalk, eva.ribom-bornefalk@regionhalland.se
Sekreterare Magnus Bengtsson, magnus.bengtsson@regionhalland.se

Båda kan även nås via Läkemedelskommittén Hallands sekretariat på 035-13 65 20
 
 
Vad är Läkemedelskommittén Halland? 
Läkemedelskommittén (LkH) är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel och verkar för en rationell, säker, enhetlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Kommittén består av representanter från olika delar av den halländska vården och träffas regelbundet för att ta vägledande beslut.

 Läkemedelskommittén jobbar aktivt med utbildning, uppföljning och återkoppling gällande läkemedelsanvändning till läkare och sjuksköterskor, bland annat genom fortlöpande utbildningsinsatser som seminarier och föreläsningar.