Driftnämndens uppföljning visar på ett gott resultat

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa genomförde dagens sammanträde på Ambulanssjukvården Halmstad öster. Vid sammanträdet var det fokus på hur verk­samheten har löst sitt uppdrag hittills och under mötet besöktes även ambulansverksam­heten på plats.

– Resultatet inom verksamheten är bra och ett viktigt fokus är nu på genomförandet av det gemen­samma förändringsarbetet inom regionen, säger ordförande Ann Molander (L).

Breddinförande av ambulant bedömning för patienter 18 år och uppåt, det vill säga att ambulans­sjuksköterska gör en bedömning av patienten med stöd av läkare med syftet att i högre utsträckning ge vård på rätt vårdnivå, startade i mitten på maj. Lean-utbildning för chefer och nyckelpersoner genomförs under året och den utvecklade arbetsfördelningen pågår inom förvaltningen.

– Utvecklingsarbetet inom verksamheten har stor betydelse för hela den halländska hälso- och sjukvården, säger ordförande Ann Molander (L).

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70

Marianne Kondrup, kommunikationschef, 070-337 17 80