Driftnämnden besökte ambulansverksamheten i Ullared

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa behandlades uppföljningsrapport 1 till och med mars 2017. Mötet genomfördes i Ullared och leda­möterna i nämnden besökte även ambulansverksamheten på plats.

Uppföljningsrapport 1 visar att verksamheterna levererar i stort sett enligt plan och nämndens prognos är ett ekonomiskt resultat i balans för år 2017. Tillgängligheten kan förbättras ytterligare inom några delar av verksamheten. För att åstadkomma detta behövs mer personal inom vissa yrkeskategorier och då framförallt när det gäller röntgensjuk­sköterskor, biomedicinska analytiker, paramedicinsk och pedagogisk kompetens.

– Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete men vi behöver ytterligare förstärkningar till vår intressanta och spännande verksamhet, säger ordförande Ann Molander (L).

Röntgen Halland är i slutfasen av utbyte av skelettlaboratorier, datatomografer och MR-kameror. Invigning av MR-kamerorna i Halmstad genomfördes i mars. Kombinerat ultraljud och blodprov (KUB) på gravida kvinnor är planerat inom Kvinnohälsovården och startade 10 april. Verksamheterna arbetar vidare med Framtidsarbetet där lean-utbildning för chefer och nyckelpersoner genomförs under våren.

På nämndens möte behandlades också uppföljning till och med mars av nämndens interna kontrollplan 2017.

Driftnämndens besök i verksamheten var som vanligt uppskattat och denna gång fick politikerna information om ambulansverksamheten i Ullared.

– Nämndens verksamhet finns på många olika orter i Halland. Det är intressant och bra för oss i driftnämnden att få se och ta del av verksamheten på plats, säger ordförande Ann Molander (L).

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70