Digitalisering ger nya möjligheter i vården

Digitaliseringen innebär nya möjligheter för patienter att få kontakt med vården och att få vård. KBT-behandling på nätet är ett område som Driftnämnden Närsjukvård fick en presentation kring vid dagens möte.

För att möta utvecklingen inom hälso- och sjukvården arbetar Region Halland bland annat med nya sätt att möta invånarna och nya alternativa behandlingsformer. Ett led i det är KBT-behandling via nätet för ångest och oro som påbörjades hos Vårdcentralen Falkenberg sommaren 2016. Idag har man tagit emot drygt 25 patienter från hela Halland.

- Forskning från Lunds universitet visar att terapi på nätet i kombination med motion ger bättre effekt på psykologisk funktion och sömn, och lika bra effekt på stress jämfört med sedvanlig behandling, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- Det här hjälper oss att ge patienter fler valmöjligheter när det gäller behandlingsformer, fortsätter Tommy Rydfeldt. Och det ökar också patientens medverkan i sin egen hälsa och vård och tillgängligheten.

 För att se om behandling via nätet är lämpligt har patienten först ett inledande fysiskt möte med en psykolog som står för bedömning och behandling i hela processen. Efter det loggar patienten in på www.1177.se och gör behandlingen digitalt med regelbundet stöd av behandlaren. Patienten kan själv anmäla intresse för denna sorts behandling via 1177.se/Halland alternativt bli remitterad av vårdpersonal vid sin vårdcentral.

- En första sammanställning av resultaten visar på positiva behandlingseffekter och stämmer väl överens med tidigare forskning, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Patienterna är nöjda och uppskattar flexibiliteten, det vill säga att kunna arbeta med behandlingen hemma. Man tycker också att stödet från behandlaren fungerar bra.

 Det aktuella projektet med KBT via nätet för ångest och oro fortsätter under 2017 och kommer att utvärderas i slutet av året. Flera pågående projekt inbegriper digitala behandlingsinsatser, och en förhoppning är att internetbaserad KBT-behandling kommer att kunna erbjudas för fler diagnosgrupper framöver.

Sprututbyte igång i Halmstad
Under maj startade verksamheten med sprututbyte för intravenösa drogmissbrukare i Halmstad. Mottagningen som ligger i anslutning till Vårdcentralen Nyhem kommer att ha öppet en dag i veckan.

- Det känns bra att sprutbytet nu startat i Halmstad, säger Tommy Rydfeldt. Arbetet pågår för att starta upp i Kungsbacka, Falkenberg och Varberg senare i höst. Men alla som vill är välkomna till mottagningen i Halmstad.

 Vid dagens möte fastställde Driftnämnden Närsjukvård även delårsrapporten för årets första kvartal.

Handlingar Driftnämnden Närsjukvård 2017-05-12 


För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64