Digitalisering för mer vård nära på driftnämndens septembermöte

Utveckling av digitala vårdmöten behöver prioriteras och utvecklas som en del av Region Hallands digitaliseringsstrategi. Driftnämnden Närsjukvård lämnade vid dagens möte yttrande över motion om Landsbygdsklinik, och förslag på beslut till regionstyrelsen kring arbetet med den digitala utvecklingen.

I en motion till regionfullmäktige av Socialdemokraterna i mars föreslås regionfullmäktige att ”påbörja en systematisk utveckling av vård på distans i Halland i ett första steg pröva att starta landsbygdskliniker”. Driftnämnden Närsjukvård lämnade vid dagens möte sitt yttrande.

- Driftnämnden Närsjukvård anser att utvecklingen av digitala tjänster, som den som förslås, behöver arbetas in i ett regionalt perspektiv, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- Regionen bör utreda i vilka former det är lämpligt med vård på distans ur ett halländskt helhetperspektiv och vill regionstyrelsen göra ett försök så vill vi gärna delta, fortsätter Tommy Rydfeldt.

Digitala vårdmöten utvärderas
Vid dagens möte presenterades även en redovisning av pilotsamarbetet mellan Närsjukvården och Min Doktor, som pågick fram till mars i år. Totalt har 715 patienter fått erbjudande om kontakt med den digitala vårdaktören, varav 59 procent blivit ärenden hos Min Doktor. Piloten visar på ett tydligt behov av digitala tjänster som ett komplement till traditionella vårdmöten.

- Digitala vårdmöten är här för att stanna, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. Försöket med Min Doktor visar att den här formen av möten kan öka tillgängligheten, men också bli ett viktig redskap i det dagliga arbetet.

- Vi ser att digitala vårdmöten blir en allt viktigare pusselbit för ökad delaktighet och flexibilitet för patienterna, säger Magdalena Barkström, tf. förvaltningschef Närsjukvården Halland. Ett annat utvecklingsområde som vi diskuterar är hur digital teknik bäst kan användas för konsultativa arbetssätt eller för att skapa nya möjligheter för invånarna att komma i kontakt med vården.

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att föreslå regionstyrelsen att prioritera arbetet med den digitala utvecklingen och att arbetet ska bedrivas med hög fart och ingå som en del i Region Hallands digitaliseringsstrategi.

Vid dagens möte presenterades även uppföljningen av årets första sju månader och verksamheten visar på en ekonomisk prognos på -4,5Mkr för helår.

Handlingar Driftnämnden Närsjukvård 2017-09-28

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Magdalena Barkström, tf. förvaltningschef Närsjukvården Halland, 070-213 83 43