Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 17 januari 2017

  OECD besöker Halland och Västra Götaland

  Mellan onsdagen den 18e och fredagen den 20e januari besöker OECD Västsverige för att genomföra en så kallad Study mission som ingår som en del i deras uppdrag att ta fram en  Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. Det första nedslaget för de fyra analytikerna från OECD sker i morgon förmiddag i Halmstad med Region Halland som värd.

 • 11 januari 2017

  35 km enkelspår hindrar näringsliv och arbetsmarknad i flera regioner

  I ett gemensamt brev till infrastrukturminister Anna Johansson lyfter företrädare från både Region Skåne och Region Halland den oro som finns för fortsatt kapacitetsbrist på Västkustbanan, samt de förödande konsekvenser för både person- och godstrafik som kommer att ske om inte medel finns för dubbelspår längs med hela Västkustbanan i den kommande nationella planen. 

 • 3 januari 2017

  Hallands sjukhus anmäler missad fraktur

  Patienten krockar i hög hastighet med en älg och kör därefter in i en annan bil. Trots olyckan verkar patienten oskadad, och på sjukhuset upptäcker man inte att hen fått en fraktur på bröstbenet. Hallands sjukhus anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • 21 december 2016

  Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

  Hälsa för hela människan står i fokus när Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och Region Halland tecknar samverkansavtal för att långsiktigt samarbeta kring strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor.

 • 20 december 2016

  Psykiatrin ökar patienternas inflytande

  Psykiatrin Halland har fastställt sin verksamhetsplan för 2017 där man har lagt stor vikt vid att harmoniera sin verksamhet med Region Hallands nyligen antagna hälso- och sjukvårdsstrategi för åren 2017–2025 samt att göra patienterna mer delaktiga i vården.

 • 20 december 2016

  Pressmeddelande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 20 december 2016

  Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa hade idag den 20 december sitt sista nämndsmöte för året.

 • 15 december 2016

  Tillgänglighet till vård och tandvård vid nämndens sista möte 2016

  Vid dagens sammanträde behandlade Driftnämnden Närsjukvård verksamhetsplan, budget och investeringsramar för 2017. Fortsatt i fokus för verksamheten är hög tillgänglighet till vård och tandvård.

 • 13 december 2016

  EU-finansiering till tre utvecklingsprojekt i Halland

  Fredagen, den 9 december, beslutade Västsvenska strukturfondspartnerskapet att bevilja EU- finansiering till tre spännande utvecklingsprojekt i Halland med sammanlagt 12 miljoner kronor. De beviljade halländska projekten är SolReg, Kompetens Destination Halland och GPS Halland. 

 • 12 december 2016

  Nytt konstverk invigs på Hallands sjukhus Varberg

  Konstverket "I rörelse" invigs på Hallands sjukhus Varberg onsdagen 14 december, av Kultur i Halland tillsammans med Regionfastigheter. Konstnären Fredrika Linder kommer att vara på plats.

 • 7 december 2016

  Regionhandikapprådets utmärkelse 2016 går till Dan Andersson

  Priset/utmärkelsen delas ut till en person som med ett personligt engagemang gjort stora betydelsefulla insatser för personer med funktionsnedsättning i länet.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:1, 2, 3, 4, 5, 6, 785, 86, Nästa,