Mediakontakt

Har du frågor gällande vår verksamhet så hittar du här uppgifter till våra mediakontakter. Kommunikationsavdelningarna är bemannade kontorstid. Övrig tid kan du söka oss på de mobilnummer som anges.

För uppgifter om skador i samband med olyckshändelser hänvisas till respektive sjukhusväxel.

Kontaktpersoner

Centrala kommunikationsavdelningen

Namn Befattning
Elisabeth Funkqvist Kommunikationsstrateg - Hälso- och sjukvårdsfrågor

Hallands Sjukhus

Namn Befattning
Marianne Kondrup Kommunikationschef - Hallands Sjukhus
Charlotte Hallström Johnsson Kommunikationsstrateg
Monica Burell Kommunikatör - Hallands Sjukhus

Närsjukvården Halland

Namn Befattning
Anna Stålnacke Kommunikationschef

Psykiatrin Halland

Namn Befattning
Harald Bergengren Kommunikatör

Kultur och skola

Namn Befattning
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola

Regionservice

Namn Befattning
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice