Mediakontakt

Har du frågor gällande vår verksamhet så hittar du här uppgifter till våra mediakontakter. Kommunikationsavdelningarna är bemannade kontorstid. Övrig tid kan du söka oss på de mobilnummer som anges.

För uppgifter om skador i samband med olyckshändelser hänvisas till respektive sjukhusväxel.

Kontaktpersoner

Centrala kommunikationsavdelningen

Namn Befattning
Elisabeth Funkqvist Kommunikationsstrateg - Hälso- och sjukvårdsfrågor
Åsa Väärälä Kommunikatör - Kommunikationsstrateg Regional utveckling

Hallands Sjukhus

Namn Befattning
Marianne Kondrup Kommunikationschef - Hallands Sjukhus
Charlotte Hallström Johnsson Kommunikationsstrateg
Marie-Louise Thärnå Kommunikatör - Hallands Sjukhus
Monica Burell Kommunikatör - Hallands Sjukhus
Johanna Karlsson Kommunikatör

Närsjukvården

Namn Befattning
Anna Stålnacke Kommunikationschef
Kjell Ivarsson Närsjukvårdschef

Psykiatrin

Namn Befattning
Harald Bergengren Kommunikatör

Kultur i Halland

Namn Befattning
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola

Regionservice

Namn Befattning
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice