Koncernledning

Region Hallands ledning utgörs av Regionkontorets ledningsgrupp, du hittar namnen nedan.

Här hittar du även namnen på samtliga förvaltningschefer inom organisationen.  

Ledning

Namn Befattning
Jörgen Preuss Regiondirektör
Johanna Wiechel Steier Kommunikationsdirektör
Stefan Sorpola Ekonomidirektör
Cristine Karlsson Personaldirektör
Måns Arnrup IT-Direktör
Staffan Johansson Kanslichef
Martin Engström Förvaltningschef - Hallands sjukhus
Anders Westberg Förvaltningschef - Ambulans, diagnostik och hälsa
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola
Goran Delic Förvaltningschef - Psykiatrin i Halland
Kaarina Sundelin Förvaltningschef