Fotografering och filmning i våra lokaler

Region Halland har särskilda regler för filmning, fotografering och ljudupptagning inom hälso- och sjukvården. Det innebär att det inte är tillåtet att fotografera, filma eller spela in ljud i Region Hallands lokaler för hälso- och sjukvård, utan att först ha bett berörda personer om tillåtelse. Det gäller alla – patienter, anhöriga, besökare, anställda och media.

Medgivande

Inga andra än de som gett sitt medgivande får vara med på bild eller ljud, även om de bara råkar passera i bakgrunden. Personer under 18 år får inte fotograferas eller filmas utan en anhörigs medgivande. Reglerna gäller i samtliga lokaler där patienter befinner sig, till exempel mottagningar, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och ambulanser, men också i receptioner, kaféer och väntrum.

Kontakta en kommunikatör

Media ombeds att alltid kontakta en kommunikatör eller verksamhetsansvarig före sitt besök, så att vi kan underlätta ert arbete. Detta gäller naturligtvis inte om en medarbetare vill använda sin meddelarfrihet och prata med media utan någon annans vetskap.