Folder om läkemedelsgenomgångar för patienter o anhöriga

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

VARFÖR LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR?
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat stort de senaste två decennierna. Med nya läkemedel och behandlingar finns det större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar, men en ökad läkemedelsanvändning medför också en ökad risk för bland annat biverkningar. Risken är större hos äldre, på grund av åldersförändringar i kroppen som ökar känsligheten för många läkemedel.

Beställ