Materialboxar

Detta material är endast för utlåning. Utlåning sker inom Halland

Om ni önskar boka någon materialbox eller mentometerutrustningen, klicka  på "beställ". Fyll i uppgifterna i beställningsformuläret, samt skriv i meddelandefältet önskat lånedatum. Normal lånetid är tre veckor. 

 

 • Materialbox för sex- och samlevnadsundervisning

  Beställ

  Materialet i boxen vänder sig till dig som arbetar med sex- och samlevnadsfrågor med barn och ungdomar på något sätt. I boxen finns både faktamaterial och metodmaterial. Det finns material som tar hän…

 • Materialväska SET

  Beställ

  Resväskan är resultatet av ett stort intresse hos skolorna i Halland att lägga in social och emotionell träning på schemat, så kallad livskunskap eller SET. Det finns beprövat undervisningsmaterial at…

 • Materialbox SET för särskolan

  Beställ

  Boxen är resultatet av ett stort intresse hos skolorna i Halland att lägga in social och emotionell träning på schemat, så kallad livskunskap eller SET. Det finns beprövat undervisningsmaterial att an…

 • Materialbox Tobak

  Beställ

  Redan på mellanstadiet börjar barn testa att röka eller snusa. Det kan leda till ett livslångt tobaksberoende som påverkar hälsa och ekonomi negativt. Det finns beprövat undervisningsmaterial att anv…

 • Mentometerutrustning

  Beställ

  Ett lätt tryck med Mentometern - en metod som väcker engagemang! Med Mentometerknappen i handen får alla vara med och ta ställning till olika frågor utan att riskera att göra bort sig. Mentometermetod…