Den ofrivillige resenären

Utgivare
www.cancerresan.se
Utgivningsår
2015
Beskrivning

Detta är en bok till dig som tvingats ut på en ofrivillig resa – cancerresan. Vare sig du själv har en cancerdiagnos eller är närstående till någon med cancer, så är det här din bok.

  • Här kan du hitta och känna igen dig i prövningar som du kan ställas inför under din cancerresa.
  • Du får hjälp att definiera och berätta om vilka behov av stöd som du har.
  • Boken innehåller konkreta verktyg, bra kontaktlistor och exempel på stöd som samhället erbjuder.

Du kan också läsa boken som bläddringsbar pdf. I den bläddringsbara pdf-filen finns också möjlighet att ladda ner boken som pdf-fil.

Beställ