Regionguiden

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Din guide till Region Halland

Vart fjärde år väljs regionens högsta beslutande församling, regionfullmäktige. Regionguiden är i första hand gjord som vägledning för nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Förhoppningsvis är den även till nytta för övriga politiker, tjänstemän, skolor, organisationer och andra med intresse för hur regionen fungerar.

Regionguiden tar upp regionens verksamheter och organisation. Däreft er följer en beskrivning av arbetet i regionfullmäktige. Slutligen lyft s några viktiga områden för den enskilde fullmäktigeledamoten.

Beställ