Regional utvecklingsstrategi 2005-2020

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2005
Beskrivning

Den regionala utvecklingsstrategin - Halland bästa livsplatsen är det högsta styrande dokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Det gäller således inte bara för Region Halland som organisation utan för regionen som helhet  och delas därmed av samtliga aktörer som arbetar med regionalt utvecklingsarbete i Halland så som kommunerna, länsstyrelsen, Högskolorna med flera.

Den regionala utvecklingsstrategin, som förkortat kallas för "RUSEN", beskriver den övergripande visionen för Halland och de strategiska vägvalen man gjort för att uppnå visionen.