Mål, strategier, policyer och riktlinjer

Här finner du region Hallands övergripande styrdokument men även de program och planer som styr vissa ämnesspecifika områden i Region Halland och Halland.

Välj en annan kategori