Mål & budget 2017

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. I budgeten för 2017 tydliggörs ekonomiska förutsättningar, övergripande mål och hur målen ska följas upp under 2017.