Ekonomi

 • Mål & budget 2019

  Ladda ner Beställ

  Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. I budgeten för 2019 tydliggörs ekonomiska förutsättningar, övergripande mål och hur målen ska följas upp under 20…

 • Mål & budget 2018

  Ladda ner

  Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. I budgeten för 2018 tydliggörs ekonomiska förutsättningar, övergripande mål och hur målen ska följas upp under 20…

 • Bokslutskommuniké 2018

  Ladda ner

 • Bokslutskommuniké 2017

  Ladda ner

  Årsredovisningen ska antas av regionfullmäktige senast den 15 april, året efter det år som avses. Dessförinnan, i januari-februari, tas det fram en bokslutskommuniké. Den ger en kortfattad och övergri…

 • Årsredovisning 2017

  Ladda ner