Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (rapport)

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2015
Beskrivning

En rapport av Magnus Persson, Maria Ehrenberg, Cinna Svensson och Moa Andersson

Att arbeta läsfrämjande och med skönlitteratur är inget nytt för biblioteken, det har man alltid gjort – även om det inte alltid varit prioriterat. Nya bibliotekslagen lyfter fram läsfrämjandet som ett av folkbibliotekens viktigare arbetsuppgifter. Men vilka underliggande normer och värderingar ligger till grund för biblioteken arbete? Vilka strategier finns? Och bibliotekarierna – vad, när och hur mycket läser de?

I denna studie försöker vi problematisera det skönlitterära arbetet och hoppas kunna ge bränsle åt diskussioner om strategier, värderingar och förhållningssätt.

Ett samarbete mellan Kultur i Halland, Kultur i Väst, Regionbibliotek Stockholm och Malmö högskola.

Beställ