MVG - Driftiga bibliotekarier och läsglada barn

Utgivare
Regionbibliotek Halland
Utgivningsår
2008
Beskrivning

Driftiga bibliotekarier och läsglada barn – en studie av metodutvecklingsprojektet MVG

Författad av Barbro Johansson

MVG står för Metodutveckling Vision Grunder och är ett metodutvecklingsprojekt som pågick från oktober 2007 till augusti 2008, drevs av regionbiblioteken i Västra Götaland och Halland, Länsbibliotek Sörmland samt Svenska Barnboksinstitutet och finansierades av Statens Kulturråd samt de tre läns- och regionbiblioteken.

MVG:s målsättning är att höja kvaliteten på barnbibliotekens läsfrämjande arbete, med fokus på samverkan med barn och unga och med större inslag av andra konstnärliga yttringar. Angelägna frågor att få svar på var vad barnperspektiv egentligen innebär? Hur arbetar biblioteken med att stimulera läsning av skön- och facklitteratur? Hur stödjer olika medieformer varandra? Vilka metoder fungerar? Vilken forskning bedrivs och hur håller man sig uppdaterad? MVG handlade alltså mindre om det andra benet i barnbibliotekens uppdrag, att utveckla metoder för att möta barns frågor, att hjälpa dem att hitta information eller att utveckla användarvänliga sökverktyg i ett virtuellt eller fysiskt bibliotek.

Barbro Johansson, från Centrum för konsumtionsvetenskap i Göteborg, antog utmaningen att följa projektet under ett år genom att studera dokumentation, delta vid internat samt genomföra intervjuer och enkäter med projektdeltagare och projektledning. Det intressanta är att hon kopplar analysen av materialet till teorier kring barndomsforskning och aktör- och nätverksteori (ANT). Förutom Barbros utvärdering finns en cd-skiva med projektdokumentation som innehåller föreläsare, program för internaten, beskrivningar av projektdeltagarnas metodutvecklingsarbeten samt andra dokument som är av intresse om man vill följa projektet i sin helhet.