Dags att höja ribban!? En rapport

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling.

Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför inte om det behövs sådana insatser utan hur insatserna kan se ut. Hur kan barnhälsovård och bibliotek samverka för att ge familjerna bästa stöd och stimulans? Rapporten ger en mängd exempel från svenska och internationella projekt och program. Flera av dessa har utvecklats till nationella satsningar, som Bookstart i Storbritannien, Bogstart i Danmark och Lesestart i Tyskland. Rapporten har ett folkhälsoperspektiv, med fokus på sektorsövergripande samverkan och på metod- och biblioteksutveckling.

Några teman är:

  • Att nå utsatta familjer
  • Att nå flerspråkiga familjer
  • Barn med språkavvikelser och andra funktionsnedsättningar

Rapporten vänder sig till berörda grupper, som bibliotekarier, BVC-sköterskor och beslutsfattare. Den avslutas med förslag och rekommendationer för en nationell satsning.

Text och innehåll: Kerstin Rydsjö

Beställ