ABC-droppar

Utgivare
BTJ
Beskrivning

Foldrarna med ABC-droppar har under många år används för att från bibliotekets sida informera föräldrar om vikten av små barns språkutveckling . De har delats ut via barnavårdscentraler/BVC  som beställt dem från sitt närmaste bibliotek. Ibland  har de även delats ut på de träffar som BVC och bibliotek har gemensamt.

Regionbiblioteket köper in ett antal foldrar för fördelning till biblioteken i Halland, för vidare spridning via BVC. Dessa kan beställas via knappen "beställ" nedan. Precisera vilka foldrar du beställer och hur många av varje sort, i rutan för meddelande (max 100 exemplar av varje vid ett beställningstillfälle).

Foldrarna med ABC-droppar är fem till antalet och anpassade till olika åldrar. De saluförs av BTJ och på BTJs webbplats finns mer information om dessa >>

  • ABC-droppar för din baby
  • ABC-droppar från åtta månader till två år
  • ABC-droppar för din två- och treåring
  • ABC-droppar för din fyraåring
  • ABC-droppar för din femåring

OBS! Bibliotek utanför Halland beställer ABC-droppar direkt från BTJ, se länk ovan.

Beställ