Kultursubventioner för de halländska skolorna

Utgivare
Region Halland Kultur i Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

En fältstudie över resestödet och scenkonstsubventionen 30 september 2013

Under 2013 har Catharina Ohlsson anlitats för att genomföra en fältstudie om resestödet och scenkonstsubventionen, på uppdrag av Kultur i Halland och av projektgruppen för resestöd och besöksmål. I fältstudien har intervjuer med kommunala kultursamordnare samt kulturombud och rektorer varit en del.