Kulturarv för framtiden - Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017–2020

Utgivare
Kulturarv Halland
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Kulturarv för framtiden är resultatet av ett gemensamt arbete av kulturarvsektorn i Halland under 2015–16 och har tagits fram i samverkan med professionella, ideella och privata aktörer verksamma inom området. Bakom programmet står nätverket Kulturarv Halland, vilket samlar alla de offentligt styrda aktörerna i Halland.

Syftet är att samlas kring gemensamma prioriteringar och att skapa ett stöd för alla som på något sätt arbetar med kulturarvsfrågor. Med samverkan och samordning av insatser och resurser blir genomslaget av kulturarvsarbetet större.

Som utgångspunkter för strategin ligger den regionala tillväxtstrategin, de regionala och nationella kulturpolitiska målen och de nationella kulturmiljömålen.