Kultur i Halland - en återblick på kulturlivet i Region Halland 2014 – 2016

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Samarbete och samverkan har stärkt kulturen

Arbetet med att utveckla och stärka kulturen i Halland under den gångna kulturplaneperioden kan beskrivas med ett ord: Samarbete.

I den här återblicken berättar vi om en del av det som hände under åren med Hallands kulturplan 2014–2016. Det var en intensiv period när många goda samarbeten tog form och utvecklades.

Hallands kulturplan beskriver kulturens möjligheter och behov och har också visat hur olika satsningar hänger ihop med varandra. I många dialoger har det varit värdefullt med ett strategiskt dokument som är beslutat på allra högsta politiska nivå. Det ger tyngd.

Kulturplanen har varit ett bra verktyg i det dagliga arbetet med att utveckla den halländska kulturen. Region Halland samverkar och för samtal åt alla håll; mellan regionen och kommunerna, över förvaltningsgränser och mellan olika kulturformer. Våra många samarbeten gör att vi får ut så mycket mer än om vi jobbar på varsitt håll.

Planer skapar inte kultur

Ingen kultur blir till av en plan. Den skapas av konstnärer och kulturutövare i mötet med en publik. Den möjliggörs av ideella och professionella arrangörer. Samtidigt som kulturplanen pekar ut vägen och gör strategiska val måste den vara öppen för konst- och kultursatsningar som det halländska kulturlivet initierar och som inte kunnat förutses. Av den anledningen har Region Halland valt att ha en förhållandevis stor summa att fördela till kulturutvecklingsprojekt.

Kunskap genom konst

Konst och kultur bidrar till att skapa och sprida kunskap. Konst och kultur kan låta oss få syn på något annat än vår egen lilla värld. Hur tänkte man för tusen år sedan? Hur tänker man i ett land på andra sidan jorden? Hur lever människor med helt andra uppväxtvillkor än du?

Konsten ger oss möjlighet att förstå hur andra tänker och har tänkt. Den kan utmana oss med nya tankar och idéer. Hur långt yttrandefriheten sträcker sig syns tydligast i konstens villkor.

Tänk ett Halland utan musik, böcker, dans… Bästa livsplatsen? Halland behöver ett kulturliv med både spets och bredd.

I den här återblicken vill vi ge ett smakprov på det som hänt inom kulturlivet i Halland de senaste tre åren. Den är långt ifrån heltäckande, men vi hoppas att du får en intressant och givande läsupplevelse!

Lovisa Aldrin, ordförande, driftnämnd Kultur och skola

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur och skola

Beställ