Handslag Halland - en samverkansmodell för ideell kultursektor i Halland

Utgivare
Riksteatern, Riksteatern Halland, Hallands bildningsförbund
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Nya tider stundar. En förändringens vind sveper över det svenska kulturlandskapet. Och Halland måste - i och med sin stundande regionbildning - kanske mer än någon annan region anpassa sig till de nya förväntningar kring samverkan, som den tidiga 2010-talets kulturpolitik ger. I detta sammanhang har Region Halland gett Riksteatern, Riksteatern Halland och Hallands bildningsförbund i uppdrag att utreda hur det gemensamma arbete, som den ideella kultursektorn bedriver, kan organiseras, liksom hur det kan kopplas till andra aktörer i det halländska kulturlandskapet.

Utredningens huvudförslag är att Riksteatern, Riksteatern Halland och Hallands bildningsförbund får ett gemensamt uppdrag att:

  • Kartlägga de ideella kulturutövarna i Halland;
  • Identifiera och kartlägga kreativa kluster och näringar i Halland.
  • Sätta igång processen med att starta upp en samverkansplattform för ideell kultursektor i Halland.
  • Fortsätta med att utveckla arrangörsledet i Halland.

Grunden för genomförandet av uppdragsförslaget är den samverkansmodell för ideell kultursektor, som presenteras i denna rapport.