Hallands kulturplan 2017 - 2020

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2016
Beskrivning

Hallands kulturplan 2017–2020 fastställdes av regionfullmäktige den 23 november 2016.

Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till utveckling och tillväxt i Halland. Den utgör också underlag för statsbidrag från Statens kulturråd.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Kulturdialoger har förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll. Hallands kulturplan omfattar fyra år men är ett levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.

Illustrationer av Henrik Stenberg.

Beställ