Kulturplan

 • Hallands kulturplan 2017 - 2020

  Ladda ner Beställ

  Hallands kulturplan 2017–2020 fastställdes av regionfullmäktige den 23 november 2016. Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till utveckling och tillväxt i Halla…

 • Hallands kulturplan 2014 - 2016

  Ladda ner

  Region Hallands kulturplan är ett program för kulturutveckling. Den utgör också Region Hallands underlag vid ansökan om statsbidrag från Kulturrådet för de delar av programmet som har statlig medfinan…

 • Hallands kulturplan 2011-2013

  Ladda ner

  Hallands kulturplan är ett program för utveckling av kulturen i Halland som antogs av regionstyrelsen den 27 oktober 2010. Den utgör också underlaget för Region Hallands ansökan om statsbidrag till St…

Välj en annan kategori