Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2017
Beskrivning

Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen.

Beställ