Folder om läkemedelsgenomgångar för vård- och omsorgspersonal

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

VARFÖR LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR?
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat stort de senaste två decennierna. Med nya läkemedel och behandlingsprinciper har vi större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar, men läkemedelsbehandling innebär också risker. 10 – 30 procent av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar.

Beställ