Rapporteringsstöd för baspersonal

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symptom hos patient, utifrån SBAR.