Handbok - vid oro och vid misstanke (2014)

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Denna handbok ersätter ”Handbok vid misstanke om” som funnits sedan 2010. Syftet med handboken är att bidra till ökad kunskap samt visa på former för hur ett bra samarbete

kan byggas upp mellan de olika verksamheterna och mellan verksamheterna och familjerna. Handboken ska underlätta framtagandet av egna verksamhetsspecifika riktlinjer, målgruppen är all personal som arbetar med barn och unga i Halland.

Beställ