Val 2018

Den 9 september 2018 är det val till regionfullmäktige i Region Halland. Regionfullmäktige består av 71 ledamöter som representerar befolkningen i Halland och arbetar inom områden som hälsa och vård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Här kan du läsa mer om politikens ansvarsområden i Region Halland

Valet sker var fjärde år, samtidigt som val till Riksdagen och kommunfullmäktige. Du röstar alltså på det parti och de politiker (den blå valsedeln) som du tycker ska leda Region Hallands arbete i fyra år framöver.

Du får rösta i valet till regionfullmäktige om du:

  • Har fyllt 18 år senast på valdagen
  • Är svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige
  • Är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen