Sammanträdesdagar 2019

Regionfullmäktige

2019: 27 februari, 24 april, 19 juni, 23 oktober, 11 december

Regionstyrelsen

2019: 9 januari, 12-13 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 29 maj, 28 augusti, 18 september, 9 oktober, 20 november

Kommun- och regionledningsforum

2019: 30-31 januari, 13 mars, 10 april, 22 maj, 26 juni, 4 september, 16 oktober, 13 november,
18 december

Driftnämnden Närsjukvård

2019: 10 januari, 14 februari, 13 mar, 9 maj, 12 juni, 25 september, 30 oktober, 21 november,
18 december

Driftnämnden Regionservice

2019: 23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 19 juni, 18 september, 23 oktober, 20 november, 18 december

Driftnämnden Psykiatri

2019: 23 januari, 20 februari, 25 april, 22 maj, 12 juni, 28 augusti, 26 september, 29 oktober, 17 december

Driftnämnden Hallands sjukhus

2019: 16 januari, 6 februari, 27 mars, 15 maj, 26 juni, 25 september, 30 oktober, 4 december

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

2019: 15 januari, 12 februari, 26 mars, 14 maj, 25 juni, 24 september, 29 oktober, 3 december

Driftnämnden Kultur och skola

2019: 17 januari, 14 mars, 9 maj, 13 juni,  29 augusti, 26 september, 14 november, 12 december

Falkenbergsnämnden

2019: 5 februari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Halmstadsnämnden

2019: 30 januari, 6 mars, 17 april, 22 maj, 11 september, 16 oktober, 13 november, 4 december

Hyltenämnden

2019: 7 februari, 14 mars, 11 april, 23 maj, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Kungsbackanämnden

2019: 7 februari, 15 mars, 26 april, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 8 november, 6 december

Laholmsnämnden

2019: 4 febuari, 14 mars, 17 april, 23 maj, 16 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Varbergsnämnden

2019: 4 februari, 11 mars, 8 april, 20 maj, 9  september, 14 oktober, 11 november, 9 december

Patientnämnden Halland

2019: 14 februari, 4 april, 23 maj, 5 september, 17 oktober, 5 december

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

2019: 1 febuari, 1 mars, 26 april, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december