Sammanträdesdagar 2016-2017

Regionfullmäktige

2017: 22 februari, 26-27 april, 21 juni, 25 oktober, 29 november

Regionstyrelsen

2017: 8 februari, 1 mars, 12 april, 4 maj, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 11 oktober, 8 november, 13 december

Kommunberedningen

2017: 25-26 januari (morgon till lunch), 15 februari, 29 mars, 10 maj, 31 maj, 23 augusti, 13 september, 4 oktober, 1 november

Driftnämnden Närsjukvård

2017: 2 februari, 2 mars, 30 mars, 12 maj (fm), 15 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 14 december

Driftnämnden Regionservice

2017: 15 februari, 5 april, 17 maj, 20 juni, 6 september, 11 oktober, 28 november, 20 december

Driftnämnden Psykiatri

2017: 25 januari, 1 mars, 22 mars,  2 maj, 24 maj, 30 augusti, 27 september, 24 oktober, 30 november

Driftnämnden Hallands sjukhus

2017: 15 februari, 29 mars, 15 maj, 28 juni, 4 oktober, 1 november, 6 december

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

2017: 14 februari, 28 mars, 16 maj, 27 juni, 3 oktober, 1 november, 5 december

Driftnämnden Kultur och skola

2017: 16 februari, 23 mars, 20 april, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 4 december  

Falkenbergsnämnden

2017: 8 februari, 15 mars, 19 april (heldag), 31 maj, 6 september, 18 oktober, 15 november, 6 december

Halmstadsnämnden

2017: 8 februari, 15 mars, 12 april, 24 maj, 30 augusti, 27 september, 8 november, 13 december

Hyltenämnden

2017: 15 februari, 22 mars, 19 april, 31 maj, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december

Kungsbackanämnden

2017: 15 februari, 9 mars, 12 april (heldag), 14 juni, 7 september, 19 oktober, 16 november, 7 december

Laholmsnämnden

2017: 6 februari, 13 mars, 10 april, 29 maj, 4 september, 16 oktober, 13 november, 4 december

Varbergsnämnden

2017: 6 februari, 13 mars, 10 april, 29 juni, 4 september, 16 oktober, 31 oktober, 13 november, 4 december

Patientnämnden Halland

2017: 9 februari, 6 april, 18 maj, 7 september, 19 oktober, 7 december

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

2017: 10 februari, 10 mars, 21 april, 8 juni, 15 september, 13 oktober, 17 november, 15 december