Reglementen och instruktioner för styrelser och nämnder

Arbetsordningar och reglementen för arbetet i Region Hallands olika styrelser och nämnder 2015 finns i dokumentet här till höger.