Hallandspanelen bidrar till Halland – bästa livsplatsen!

Hallandspanelen är en internetbaserad panel som används för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling

Invånarnas åsikter är viktiga

För att uppnå en god och jämlik vård och göra Halland till den bästa livsplatsen behöver Region Halland ha mer dialog med dem som bor i Halland. Hallandspanelen, som består av cirka 1000 slumpmässigt utvalda invånare, är ett av flera sätt att hämta in åsikter och stämma av övergripande frågor och långsiktiga inriktningar.

Hallandspanelen får frågor om ämnen som är aktuella i Halland, både om hälso- och sjukvårdsutveckling och regional utveckling, men också om ämnen som är gemensamma för Södra sjukvårdsregionen (Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge).

Resultatet av undersökningarna blir en del i Region Hallands underlag inför kommande politiska beslut.