Varbergsnämnden

Varbergsnämndens uppgift är att vara varbergsbornas företrädare inom hälso- och sjukvården och att tillsammans med regionstyrelsen och övriga lokala nämnder göra prioriteringar för hela länets befolkning.

Att företräda varbergsborna är vår uppgift

Genom dialog med dig som bor inom Varberg vill vi öka det lokala inflytandet på hälso- och sjukvården i Halland samt verka för en jämlik och positiv hälsoutveckling. På så vis kan vi planera och anpassa den till att bättre passa dina behov och önskemål, om vad som kan göras bättre nu och i framtiden.

För att få hela hälso-och sjukvårdssystemet att hänga ihop så att du ges de bästa förutsättningar oavsett vårdingång krävs det att vi arbetar över organisationsgränser. Därför samarbetar vi även med kommunen liksom brukar- och patientorganisationer.

Hur ska framtidens hälso- och sjukvård se ut i Halland?

Inom Region Halland pågår det ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för hur hälso- och sjukvården ska se ut i Halland 2017- 2025. Under april månad kommer de lokala nämnderna att genomföra dialoger med invånare och patienter i Halland med syfte att få in tankar och synpunkter på den framtida hälso- och sjukvården i Halland. Läs mer om hälso- och sjukvårdsstrategin
 På denna sida kan du även lämna dina synpunkter via den webbenkät som är öppen tom 29 april.

Vi vill höra dina synpunkter

Vill du veta mer om Varbergsnämnden och vårt uppdrag? Kontakta oss per telefon, brev eller mail. Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan.