Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionfullmäktige sammanträder 2018-12-12 klockan 10:00
Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal Kattegatt/Fullriggaren
 

Kallelse och föredragningslista (PDF-dokument, 135 kB)
 
 

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 351
Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Protokollet justerades: 2018-12-11
Anslagets uppsättande: 2018-12-12
Anslagets nedtagande: 2019-01-02
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 333-337
Sammanträdesdatum: 2018-12-04
Protokollet justerades: 2018-12-11
Anslagets uppsättande: 2018-12-11
Anslagets nedtagande: 2019-01-02
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 76-85
Sammanträdesdatum: 2018-12-06
Protokollet justerades: 2018-12-06
Anslagets uppsättande: 2018-12-10
Anslagets nedtagande: 2019-01-02
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 81-93
Sammanträdesdatum: 2018-12-05
Protokollet justerades: 2018-12-05
Anslagets uppsättande: 2018-12-06
Anslagets nedtagande: 2018-12-28
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad 
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsen, § 195-219
Sammanträdesdatum: 2018-11-28
Protokollet justerades: 2018-12-04
Anslagets uppsättande: 2018-12-05
Anslagets nedtagande: 2018-12-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott, § 321-332
Sammanträdesdatum: 2018-11-20
Protokollet justerades: 2018-12-05
Anslagets uppsättande: 2018-12-05
Anslagets nedtagande: 2018-12-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Valberedningen, § 31-34
Sammanträdesdatum: 2018-11-12, 2018-12-03
Protokollet justerades: 2018-12-04
Anslagets uppsättande: 2018-12-05
Anslagets nedtagande: 2018-12-27
Protokollets förvaringsplats: Regionens Hus, Halmstad
Kontaktperson: Staffan Johansson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, § 89 (omedelbar justering)
Sammanträdesdatum: 2018-12-04
Protokollet justerades: 2018-12-04
Anslagets uppsättande: 2018-12-05
Anslagets nedtagande: 2018-12-27
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Lokala nämnden Falkenberg §§ 76-89
Sammanträdesdatum: 2018-12-04
Protokollet justerades: 2018-12-04
Anslagets uppsättande: 2018-12-05
Anslagets nedtagande: 2018-12-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionfullmäktige §§ 96-106
Sammanträdesdatum: 2018-11-21
Protokollet justerades: 2018-11-30
Anslagets uppsättande: 2018-11-30
Anslagets nedtagande: 2018-12-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Samuel Lindh

Lokala nämnden Hylte §§ 70-82
Sammanträdesdatum: 2018-11-22
Protokollet justerades: 2018-11-29
Anslagets uppsättande: 2018-11-29
Anslagets nedtagande: 2018-12-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Karina Andersson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 293-301
Sammanträdesdatum: 2018-11-20
Protokollet justerades: 2018-11-28
Anslagets uppsättande: 2018-11-29
Anslagets nedtagande: 2018-12-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 519-532
Sammanträdesdatum: 2018-11-20
Protokollet justerades: 2018-11-28
Anslagets uppsättande: 2018-11-29
Anslagets nedtagande: 2018-12-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 311-320
Sammanträdesdatum: 2018-11-13
Protokollet justerades: 2018-11-28
Anslagets uppsättande: 2018-11-29
Anslagets nedtagande: 2018-12-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Driftnämnden Psykiatri §§ 79-88
Sammanträdesdatum: 2018-11-14
Protokollet justerades: 2018-11-26
Anslagets uppsättande: 2018-11-26
Anslagets nedtagande: 2018-12-18
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Cathrin Björn

Driftnämnden kultur och skola §§ 77-85
Sammanträdesdatum: 2018-11-08
Protokollet justerades: 2018-11-23
Anslagets uppsättande: 2018-11-26
Anslagets nedtagande: 2018-12-18
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren

Lokala nämnden Halmstad §§ 62-70
Sammanträdesdatum: 2018-11-14
Protokollet justerades: 2018-11-21
Anslagets uppsättande: 2018-11-22
Anslagets nedtagande: 2018-12-14
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Regionstyrelsens tillväxtutskott § 329
Sammanträdesdatum: 2018-11-20
Protokollet justerades: 2018-11-21
Anslagets uppsättande: 2018-11-21
Anslagets nedtagande: 2018-12-12
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Arvodeskommittén §§ 1-6
Sammanträdesdatum: 2018-11-13
Protokollet justerades: 2018-11-20
Anslagets uppsättande: 2018-11-21
Anslagets nedtagande: 2018-12-12
Protokollets förvaringsplats: Regionens Hus, Halmstad 
Kontaktperson: Staffan Johansson

Driftnämnden Regionservice §§ 77-86
Sammanträdesdatum: 2018-11-07
Protokollet justerades: 2018-11-20
Anslagets uppsättande: 2018-11-21
Anslagets nedtagande: 2018-12-13
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad 
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 13-14
Sammanträdesdatum: 2018-11-20
Protokollet justerades: 2018-11-20
Anslagets uppsättande: 2018-11-21
Anslagets nedtagande: 2018-12-13
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 35-36
Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Protokollet justerades: 2018-11-19
Anslagets uppsättande: 2018-11-20
Anslagets nedtagande: 2018-12-12
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad 
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 33-34
Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Protokollet justerades: 2018-11-19
Anslagets uppsättande: 2018-11-20
Anslagets nedtagande: 2018-12-12
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad 
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 31-32
Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Protokollet justerades: 2018-11-19
Anslagets uppsättande: 2018-11-20
Anslagets nedtagande: 2018-12-12
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad 
Kontaktperson: Sabine Hansson