Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Driftnämnden Regionservice §§ 43-57
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollet justerades: 2018-07-13
Anslagets uppsättande: 2018-07-16
Anslagets nedtagande: 2018-08-06
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Samordningsförbundet i Halland §§ 1-11
Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Protokollet justerades: 2018-07-11
Anslagets uppsättande: 2018-07-12
Anslagets nedtagande: 2018-08-02
Protokollets förvaringsplats: Samtliga kommun
Kontaktperson: Samuel Grahn

Regionstyrelsen §§ 123-143
Sammanträdesdatum: 2018-06-27
Protokollet justerades: 2018-07-05
Anslagets uppsättande: 2018-07-06
Anslagets nedtagande: 2018-07-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 289-319
Sammanträdesdatum: 2018-06-19
Protokollet justerades: 2018-07-05
Anslagets uppsättande: 2018-07-06
Anslagets nedtagande: 2018-07-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 189-203
Sammanträdesdatum: 2018-06-19
Protokollet justerades: 2018-07-05
Anslagets uppsättande: 2018-07-06
Anslagets nedtagande: 2018-07-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Psykiatri §§ 41-50
Sammanträdesdatum: 2018-06-11
Protokollet justerades: 2018-06-25
Anslagets uppsättande: 2018-06-27
Anslagets nedtagande: 2018-07-18
Protokollets förvaringsplats: Psykiatri Halland
Kontaktperson: Roger Orlinge

Regionfullmäktige §§ 38-60
Sammanträdesdatum: 2018-06-20
Protokollet justerades: 2018-06-27
Anslagets uppsättande: 2018-06-27
Anslagets nedtagande: 2018-07-18
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Samuel Lindh

Driftnämnden Hallands Sjukhus §§ 48-58
Sammanträdesdatum: 2018-06-25
Protokollet justerades: 2018-06-25
Anslagets uppsättande: 2018-06-26
Anslagets nedtagande: 2018-07-17
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden kultur och skola §§ 38-52
Sammanträdesdatum: 2018-06-14
Protokollet justerades: 2018-06-21
Anslagets uppsättande: 2018-06-25
Anslagets nedtagande: 2018-07-16
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 41-54
Sammanträdesdatum: 2018-06-15
Protokollet justerades: 2018-06-21
Anslagets uppsättande: 2018-06-25
Anslagets nedtagande: 2018-07-16
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 38-48
Sammanträdesdatum: 2018-06-07
Protokollet justerades: 2018-06-21
Anslagets uppsättande: 2018-06-25
Anslagets nedtagande: 2018-07-16
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Regionstyrelsen §§ 97-119
Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Protokollet justerades: 2018-06-20
Anslagets uppsättande: 2018-06-21
Anslagets nedtagande: 2018-07-12
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 180-188
Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Protokollet justerades: 2018-06-20
Anslagets uppsättande: 2018-06-21
Anslagets nedtagande: 2018-07-12
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 160-179
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Protokollet justerades: 2018-06-20
Anslagets uppsättande: 2018-06-21
Anslagets nedtagande: 2018-07-12
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

 Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 174-179
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Protokollet justerades: 2018-06-20
Anslagets uppsättande: 2018-06-20
Anslagets nedtagande: 2018-07-11
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Regionstyrelsen  §§ 120-122
Sammanträdesdatum: 2018-06-20
Protokollet justerades: 2018-06-20
Anslagets uppsättande: 2018-06-20
Anslagets nedtagande: 2018-07-11
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 180-192
Sammanträdesdatum: 2018-06-05
Protokollet justerades: 2018-06-19
Anslagets uppsättande: 2018-06-20
Anslagets nedtagande: 2018-07-11
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Regionfullmäktige sammanträder 2018-06-20 klockan 10:00

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, sammanträdeslokal Kattegatt/Fullriggaren
Kallelse och föredragningslista (PDF-dokument, 131 k)

 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 40-49
Sammanträdesdatum: 2018-06-19
Protokollets justerades:2018-06-19
Anslagets uppsättande: 2018-06-20
Anslagets nedtagande: 2018-07-12
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 287-288
Sammanträdesdatum: 2018-06-19
Protokollet justerades: 2018-06-19
Anslagets uppsättande: 2018-06-19
Anslagets nedtagande: 2018-07-10
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Laholm §§ 27-41
Sammanträdesdatum: 2018-06-04
Protokollets justerades:2018-06-17
Anslagets uppsättande: 2018-06-18
Anslagets nedtagande: 2018-07-10
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Driftnämnden Närsjukvård §§ 55-66
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollet justerades: 2018-06-15
Anslagets uppsättande: 2018-06-15
Anslagets nedtagande: 2018-07-09
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan 12, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 23-24
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollets justerades:2018-06-13
Anslagets uppsättande: 2018-06-14
Anslagets nedtagande: 2018-07-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 21-22
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollets justerades:2018-06-13
Anslagets uppsättande: 2018-06-14
Anslagets nedtagande: 2018-07-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 19-20
Sammanträdesdatum: 2018-06-13
Protokollets justerades:2018-06-13
Anslagets uppsättande: 2018-06-14
Anslagets nedtagande: 2018-07-06
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Lokala nämnden Hylte §§ 41-49
Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Protokollets justerades:2018-06-11
Anslagets uppsättande: 2018-06-12
Anslagets nedtagande: 2018-07-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Lokala nämnden Varberg §§ 41-49
Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Protokollets justerades:2018-06-10
Anslagets uppsättande: 2018-06-11
Anslagets nedtagande: 2018-07-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 270-286
Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Protokollets justerades:2018-05-30
Anslagets uppsättande: 2018-05-31
Anslagets nedtagande: 2018-06-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 239-269
Sammanträdesdatum: 2018-05-15
Protokollets justerades:2018-05-30
Anslagets uppsättande: 2018-05-31
Anslagets nedtagande: 2018-06-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Falkenberg §§ 40-49
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Protokollets justerades:2018-05-30
Anslagets uppsättande: 2018-05-30
Anslagets nedtagande: 2018-06-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Patientnämnden Halland §§ 28-39
Sammanträdesdatum: 2018-05-17
Protokollets justerades:2018-05-29
Anslagets uppsättande: 2018-05-30
Anslagets nedtagande: 2018-06-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Anita Henriksson

Lokala nämnden Halmstad §§ 37-44
Sammanträdesdatum: 2018-05-23
Protokollets justerades:2018-05-28
Anslagets uppsättande: 2018-05-29
Anslagets nedtagande: 2018-06-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Driftnämnden Psykiatri §§ 33-40
Sammanträdesdatum: 2018-05-14
Protokollets justerades:2018-05-28
Anslagets uppsättande: 2018-05-29
Anslagets nedtagande: 2018-06-20
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg
Kontaktperson: Cathrin Björn