Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionfullmäktige sammanträder 2018-11-21 klockan 09:00
Plats: Hallands sjukhus Halmstad, lokal Kattegatt/Fullriggaren
Kallelse och föredragningslista (PDF-dokument, 135 kB)

 

Lokala nämnden Falkenberg §§ 68-75
Sammanträdesdatum: 2018-11-06
Protokollet justerades: 2018-11-15
Anslagets uppsättande: 2018-11-16
Anslagets nedtagande: 2018-12-10
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Varberg §§ 70-76
Sammanträdesdatum: 2018-10-29
Protokollet justerades: 2018-11-15
Anslagets uppsättande: 2018-11-16
Anslagets nedtagande: 2018-12-10
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Angelica Eriksson

Driftnämnden Regionservice §§ 69-76
Sammanträdesdatum: 2018-10-17
Protokollet justerades: 2018-11-15
Anslagets uppsättande: 2018-11-16
Anslagets nedtagande: 2018-12-10
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad 
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Lokala nämnden Laholm §§ 60-68
Sammanträdesdatum: 2018-11-05
Protokollet justerades: 2018-11-14
Anslagets uppsättande: 2018-11-15
Anslagets nedtagande: 2018-12-07
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 280-286
Sammanträdesdatum: 2018-11-06
Protokollet justerades: 2018-11-12
Anslagets uppsättande: 2018-11-13
Anslagets nedtagande: 2018-12-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret 
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Närsjukvård §§ 81-95
Sammanträdesdatum: 2018-10-31
Protokollet justerades: 2018-11-12
Anslagets uppsättande: 2018-11-12
Anslagets nedtagande: 2018-12-04
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan 12, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 71-80
Sammanträdesdatum: 2018-10-31
Protokollet justerades: 2018-11-09
Anslagets uppsättande: 2018-11-09
Anslagets nedtagande: 2018-12-03
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 68-75
Sammanträdesdatum: 2018-10-30
Protokollet justerades: 2018-11-08
Anslagets uppsättande: 2018-11-08
Anslagets nedtagande: 2018-11-30
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 298-307
Sammanträdesdatum: 2018-10-30
Protokollet justerades: 2018-11-06
Anslagets uppsättande: 2018-11-07
Anslagets nedtagande: 2018-11-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 290-297
Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Protokollet justerades: 2018-11-06
Anslagets uppsättande: 2018-11-07
Anslagets nedtagande: 2018-11-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 475-495
Sammanträdesdatum: 2018-10-30
Protokollet justerades: 2018-11-06
Anslagets uppsättande: 2018-11-07
Anslagets nedtagande: 2018-11-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 269-279
Sammanträdesdatum: 2018-10-30
Protokollet justerades: 2018-11-06
Anslagets uppsättande: 2018-11-07
Anslagets nedtagande: 2018-11-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 65-77
Sammanträdesdatum: 2018-10-19
Protokollet justerades: 2018-11-05
Anslagets uppsättande: 2018-11-06
Anslagets nedtagande: 2018-11-18
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 449-474
Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Protokollet justerades: 2018-11-05
Anslagets uppsättande: 2018-11-05
Anslagets nedtagande: 2018-11-26
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionfullmäktige §§ 63-92
Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Protokollet justerades: 2018-10-31
Anslagets uppsättande: 2018-10-31
Anslagets nedtagande: 2018-11-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Samuel Lindh

Lokala nämnden Hylte §§ 61-69
Sammanträdesdatum: 2018-10-17
Protokollet justerades: 2018-10-30
Anslagets uppsättande: 2018-10-31
Anslagets nedtagande: 2018-11-22
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Karina Andersson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 259-268
Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Protokollet justerades: 2018-10-30
Anslagets uppsättande: 2018-10-30
Anslagets nedtagande: 2018-11-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 445-448
Sammanträdesdatum: 2018-10-16
Protokollet justerades: 2018-10-30
Anslagets uppsättande: 2018-10-30
Anslagets nedtagande: 2018-11-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 253-258
Sammanträdesdatum: 2018-10-16
Protokollet justerades: 2018-10-30
Anslagets uppsättande: 2018-10-30
Anslagets nedtagande: 2018-11-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Patientnämnden Halland §§ 55-66
Sammanträdesdatum: 2018-10-18
Protokollet justerades: 2018-10-26
Anslagets uppsättande: 2018-10-29
Anslagets nedtagande: 2018-11-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Anette Blomkvist Hansson

Driftnämnden kultur och skola §§ 66-76
Sammanträdesdatum: 2018-10-18
Protokollet justerades: 2018-10-26
Anslagets uppsättande: 2018-10-29
Anslagets nedtagande: 2018-11-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren