Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Driftnämnden Närsjukvård §§ 1-12
Sammanträdesdatum: 2019-01-10
Protokollet justerades: 2019-01-10
Anslagets uppsättande: 2019-01-11
Anslagets nedtagande: 2019-02-04
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Driftnämnden kultur och skola §§ 86-99
Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Protokollet justerades: 2019-01-07
Anslagets uppsättande: 2019-01-08
Anslagets nedtagande: 2019-01-30
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren

Arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus § 39-40 
Sammanträdesdatum: 2018-12-17
Protokollet justerades: 2018-12-28
Anslagets uppsättande: 2019-01-08
Anslagets nedtagande: 2019-01-30
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus § 37-38 
Sammanträdesdatum: 2018-12-17
Protokollet justerades: 2018-12-28
Anslagets uppsättande: 2019-01-08
Anslagets nedtagande: 2019-01-30
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 90-101
Sammanträdesdatum: 2018-12-14
Protokollet justerades: 2019-01-04
Anslagets uppsättande: 2019-01-07
Anslagets nedtagande: 2019-01-29
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Sofia Nygren

Arbetsutskottet Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa § 19 
Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Protokollet justerades: 2018-12-20
Anslagets uppsättande: 2019-01-03
Anslagets nedtagande: 2019-01-24
Protokollets förvaringsplats:Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Arbetsutskottet Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa § 17 
Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Protokollet justerades: 2018-12-20
Anslagets uppsättande: 2019-01-03
Anslagets nedtagande: 2019-01-24
Protokollets förvaringsplats:Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Arbetsutskottet Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa § 15 
Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Protokollet justerades: 2018-12-20
Anslagets uppsättande: 2019-01-03
Anslagets nedtagande: 2019-01-24
Protokollets förvaringsplats:Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Regionservice 
Sammanträdesdatum: 2018-12-12
Protokollet justerades: 2019-01-01
Anslagets uppsättande: 2019-01-02
Anslagets nedtagande: 2019-01-23
Protokollets förvaringsplats: Fiskaregatan 2, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtson