Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionstyrelsens tillväxtutskott  §§ 257-258
Sammanträdesdatum: 2018-09-18
Protokollet justerades: 2018-09-18
Anslagets uppsättande: 2018-09-18
Anslagets nedtagande: 2018-10-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott  §§ 219-224
Sammanträdesdatum: 2018-09-04
Protokollet justerades: 2018-09-17
Anslagets uppsättande: 2018-09-17
Anslagets nedtagande: 2018-10-08
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Varberg §§ 50-59
Sammanträdesdatum: 2018-09-03
Protokollet justerades: 2018-09-13
Anslagets uppsättande: 2018-09-17
Anslagets nedtagande: 2018-10-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Carina Andersson

Patientnämnden Halland §§ 40-54
Sammanträdesdatum: 2018-09-06
Protokollet justerades: 2018-09-13
Anslagets uppsättande: 2018-09-17
Anslagets nedtagande: 2018-10-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Anita Henriksson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 349-360
Sammanträdesdatum: 2018-08-28
Protokollet justerades: 2018-09-12
Anslagets uppsättande: 2018-09-12
Anslagets nedtagande: 2018-10-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Närsjukvård, arbetsutskott §§ 3-4
Sammanträdesdatum: 2018-09-11
Protokollet justerades: 2018-09-11
Anslagets uppsättande: 2018-09-12
Anslagets nedtagande: 2018-10-05
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Varberg 
Kontaktperson: Kristin Löfgren

Lokala nämnden Halmstad §§ 45-53
Sammanträdesdatum: 2018-09-05
Protokollet justerades: 2018-09-10
Anslagets uppsättande: 2018-09-11
Anslagets nedtagande: 2018-10-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 49-57
Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Protokollet justerades: 2018-09-10
Anslagets uppsättande: 2018-09-11
Anslagets nedtagande: 2018-10-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 50-57
Sammanträdesdatum: 2018-09-04
Protokollet justerades: 2018-09-10
Anslagets uppsättande: 2018-09-10
Anslagets nedtagande: 2018-10-02
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 336-346
Sammanträdesdatum: 2018-08-21
Protokollet justerades: 2018-09-05
Anslagets uppsättande: 2018-09-05
Anslagets nedtagande: 2018-09-26
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 214-218
Sammanträdesdatum: 2018-08-28
Protokollet justerades: 2018-09-04
Anslagets uppsättande: 2018-09-04
Anslagets nedtagande: 2018-09-26
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 227-236
Sammanträdesdatum: 2018-08-28
Protokollet justerades: 2018-09-04
Anslagets uppsättande: 2018-09-04
Anslagets nedtagande: 2018-09-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg-Müller

Lokala nämnden Laholm §§ 42-50
Sammanträdesdatum: 2018-08-27
Protokollet justerades: 2018-08-31
Anslagets uppsättande: 2018-09-03
Anslagets nedtagande: 2018-09-25
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Driftnämnden Psykiatri §§ 51-59
Sammanträdesdatum: 2018-08-22
Protokollet justerades: 2018-08-29
Anslagets uppsättande: 2018-08-29
Anslagets nedtagande: 2018-09-20
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Träslövsvägen, Varberg
Kontaktperson: Cathrin Björn

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 347-348
Sammanträdesdatum: 2018-08-28
Protokollet justerades: 2018-08-28
Anslagets uppsättande: 2018-08-28
Anslagets nedtagande: 2018-09-19
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 207-213
Sammanträdesdatum: 2018-08-21
Protokollet justerades: 2018-08-28
Anslagets uppsättande: 2018-08-28
Anslagets nedtagande: 2018-09-19
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson