Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Driftnämnden Psykiatri §§ 1-10
Sammanträdesdatum: 2018-02-14
Protokollet justerades: 2018-03-14
Anslagets uppsättande: 2018-03-19
Anslagets nedtagande: 2018-04-10
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Roger Orlinge

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 76-90
Sammanträdesdatum: 2018-03-13
Protokollet justerades: 2018-03-19
Anslagets uppsättande: 2018-03-19
Anslagets nedtagande: 2018-04-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsen §§ 42-66
Sammanträdesdatum: 2018-03-07
Protokollet justerades: 2018-03-19
Anslagets uppsättande: 2018-03-19
Anslagets nedtagande: 2018-04-09
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret , Södra vägen 9, Halmstad 
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Närsjukvård §§ 15-30
Sammanträdesdatum: 2018-03-01
Protokollet justerades: 2018-03-19
Anslagets uppsättande: 2018-03-19
Anslagets nedtagande: 2018-04-10
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Varberg
Kontaktperson: Maria Törnell

Driftnämnden kultur och skola §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Protokollet justerades: 2018-03-13
Anslagets uppsättande: 2018-03-14
Anslagets nedtagande: 2018-04-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa arbetsutskott §§ 9-10
Sammanträdesdatum: 2018-03-13
Protokollet justerades: 2018-03-13
Anslagets uppsättande: 2018-03-14
Anslagets nedtagande: 2018-04-04
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa arbetsutskott §§ 7-8
Sammanträdesdatum: 2018-03-13
Protokollet justerades: 2018-03-13
Anslagets uppsättande: 2018-03-14
Anslagets nedtagande: 2018-04-04
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 11-12
Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Protokollet justerades: 2018-03-12
Anslagets uppsättande: 2018-03-12
Anslagets nedtagande: 2018-04-03
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 9-10
Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Protokollet justerades: 2018-03-12
Anslagets uppsättande: 2018-03-12
Anslagets nedtagande: 2018-04-03
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 7-8
Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Protokollet justerades: 2018-03-12
Anslagets uppsättande: 2018-03-12
Anslagets nedtagande: 2018-04-03
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 5-6
Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Protokollet justerades: 2018-03-12
Anslagets uppsättande: 2018-03-12
Anslagets nedtagande: 2018-04-03
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott §§ 3-4
Sammanträdesdatum: 2018-03-12
Protokollet justerades: 2018-03-12
Anslagets uppsättande: 2018-03-12
Anslagets nedtagande: 2018-04-03
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2018-02-16
Protokollet justerades: 2018-03-07
Anslagets uppsättande: 2018-03-08
Anslagets nedtagande: 2018-03-29
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionfullmäktige §§ 1-19
Sammanträdesdatum: 2018-02-28
Protokollet justerades: 2018-03-07
Anslagets uppsättande: 2018-03-08
Anslagets nedtagande: 2018-03-29
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Rebecca Steen

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 121-129
Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Protokollet justerades: 2018-03-06
Anslagets uppsättande: 2018-03-06
Anslagets nedtagande: 2018-03-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 60-75
Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Protokollet justerades: 2018-03-05
Anslagets uppsättande: 2018-03-06
Anslagets nedtagande: 2018-03-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 44-49
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Protokollet justerades: 2018-03-05
Anslagets uppsättande: 2018-03-06
Anslagets nedtagande: 2018-03-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller

Driftnämnden Närsjukvård §§ 1-14
Sammanträdesdatum: 2018-01-31
Protokollet justerades: 2018-03-05
Anslagets uppsättande: 2018-03-06
Anslagets nedtagande: 2018-03-28
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Varberg
Kontaktperson: Ove Grahn

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 51-71
Sammanträdesdatum: 2018-02-20
Protokollet justerades: 2018-03-05
Anslagets uppsättande: 2018-03-05
Anslagets nedtagande: 2018-03-26
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2018-02-16
Protokollet justerades: 2018-03-01
Anslagets uppsättande: 2018-03-02
Anslagets nedtagande: 2018-03-26
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 1-18
Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Protokollet justerades: 2018-02-26
Anslagets uppsättande: 2018-02-28
Anslagets nedtagande: 2018-03-21
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 91-120
Sammanträdesdatum: 2018-02-20
Protokollet justerades: 2018-02-27
Anslagets uppsättande: 2018-02-28
Anslagets nedtagande: 2018-03-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsen §§ 16-41
Sammanträdesdatum: 2018-02-14
Protokollet justerades: 2018-02-27
Anslagets uppsättande: 2018-02-28
Anslagets nedtagande: 2018-03-21
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Driftnämnden Regionservice §§ 1-15
Sammanträdesdatum: 2018-02-14
Protokollet justerades: 2018-02-27
Anslagets uppsättande: 2018-02-27
Anslagets nedtagande: 2018-03-20
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan 2, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Protokollet justerades: 2018-02-26
Anslagets uppsättande: 2018-02-26
Anslagets nedtagande: 2018-03-20
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa
Kontaktperson: Sabine Hansson

Lokala nämnden Laholm §§ 1-16
Sammanträdesdatum: 2018-02-19
Protokollet justerades: 2018-02-23
Anslagets uppsättande: 2018-02-26
Anslagets nedtagande: 2018-03-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Lokala nämnden Hylte §§ 1-18
Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Protokollet justerades: 2018-02-23
Anslagets uppsättande: 2018-02-26
Anslagets nedtagande: 2018-03-20
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Karina Andersson