Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Lokala nämnden Hylte §§ 18-23 
Sammanträdesdatum: 2019-03-14
Protokollet justerades: 2019-03-22
Anslagets uppsättande: 2019-03-25
Anslagets nedtagande: 2019-04-16
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Driftnämnden Psykiatri §§ 89-100
Sammanträdesdatum: 2018-12-10
Protokollet justerades: 2019-03-20
Anslagets uppsättande: 2019-03-21
Anslagets nedtagande: 2019-04-12
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Roger Orlinge

Driftnämnden Psykiatri §§ 70-78
Sammanträdesdatum: 2018-10-10
Protokollet justerades: 2019-03-20
Anslagets uppsättande: 2019-03-21
Anslagets nedtagande: 2019-04-12
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Roger Orlinge

Lokala nämnden Varberg §§ 16-25 
Sammanträdesdatum: 2019-03-11
Protokollet justerades: 2019-03-19
Anslagets uppsättande: 2019-03-20
Anslagets nedtagande: 2019-04-11
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Kungsbacka §§ 14-22 
Sammanträdesdatum: 2019-03-14
Protokollet justerades: 2019-03-18
Anslagets uppsättande: 2019-03-19
Anslagets nedtagande: 2019-04-10
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Lokala nämnden Falkenberg §§ 15-25 
Sammanträdesdatum: 2019-03-12
Protokollet justerades: 2019-03-18
Anslagets uppsättande: 2019-03-19
Anslagets nedtagande: 2019-04-10
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Agneta Sjögren

Driftnämnden Psykiatri §§ 15-25
Sammanträdesdatum: 2019-02-20
Protokollet justerades: 2019-03-06
Anslagets uppsättande: 2019-03-18
Anslagets nedtagande: 2019-04-09
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg
Kontaktperson: Roger Orlinge

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 17-18
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 15-16
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 13-14
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 11-12
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 9-10
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 7-8
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 5-6
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 3-4
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Hallands sjukhus, arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Driftnämnden Närsjukvård §§ 26-32
Sammanträdesdatum: 2019-03-13
Protokollet justerades: 2019-03-13
Anslagets uppsättande: 2019-03-14
Anslagets nedtagande: 2019-04-05
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Halland, Västra Vallgatan, Varberg
Kontaktperson: Kristin Lögfgren

Regionstyrelsen §§ 48-59
Sammanträdesdatum: 2019-03-06
Protokollet justerades: 2019-03-12
Anslagets uppsättande: 2019-03-13
Anslagets nedtagande: 2019-04-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 63-71
Sammanträdesdatum: 2019-03-05
Protokollet justerades: 2019-03-12
Anslagets uppsättande: 2019-03-13
Anslagets nedtagande: 2019-04-04
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, arbetsutskott §§ 1-2
Sammanträdesdatum: 2019-03-12
Protokollet justerades: 2019-03-12
Anslagets uppsättande: 2019-03-13
Anslagets nedtagande: 2019-04-04
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad
Kontaktperson: Sabine Hansson

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 17-25
Sammanträdesdatum: 2019-03-01
Protokollet justerades: 2019-03-11
Anslagets uppsättande: 2019-03-12
Anslagets nedtagande: 2019-04-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Sofia Nygren

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 30-36
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Protokollet justerades: 2019-03-11
Anslagets uppsättande: 2019-03-12
Anslagets nedtagande: 2019-04-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-84
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Protokollet justerades: 2019-03-11
Anslagets uppsättande: 2019-03-12
Anslagets nedtagande: 2019-04-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 21-29
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Protokollet justerades: 2019-03-11
Anslagets uppsättande: 2019-03-12
Anslagets nedtagande: 2019-04-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 42-58
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Protokollet justerades: 2019-03-11
Anslagets uppsättande: 2019-03-12
Anslagets nedtagande: 2019-04-03
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 37-42
Sammanträdesdatum: 2019-03-05
Protokollet justerades: 2019-03-11
Anslagets uppsättande: 2019-03-11
Anslagets nedtagande: 2019-04-02
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Maria Fransson 

Driftnämnden Regionservice §§ 21-35
Sammanträdesdatum: 2019-02-20
Protokollet justerades: 2019-03-07
Anslagets uppsättande: 2019-03-08
Anslagets nedtagande: 2019-04-01
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Fiskaregatan, Halmstad
Kontaktperson: Kerstin Bengtsson

Regionfullmäktige §§ 1-13
Sammanträdesdatum: 2019-02-27
Protokollet justerades: 2019-03-06
Anslagets uppsättande: 2019-03-06
Anslagets nedtagande: 2019-03-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Samuel Lindh

Lokala nämnden Halmstad §§ 15-20
Sammanträdesdatum: 2019-03-06
Protokollet justerades: 2019-03-06
Anslagets uppsättande: 2019-03-06
Anslagets nedtagande: 2019-03-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Yvonne Wijk

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 50-62
Sammanträdesdatum: 2019-02-26
Protokollet justerades: 2019-03-06
Anslagets uppsättande: 2019-03-06
Anslagets nedtagande: 2019-03-28
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret Halmstad
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling 

Lokala nämnden Laholm §§ 1-13 
Sammanträdesdatum: 2019-02-04
Protokollet justerades: 2019-03-05
Anslagets uppsättande: 2019-03-05
Anslagets nedtagande: 2019-03-27
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad
Kontaktperson: Maria Hvidberg Müller