Politik och beslut

Ansvaret för vår verksamhet ligger hos politiskt valda styrelser och nämnder. Här kan du läsa om deras ansvarsområden.

Regionfullmäktige

Den högsta beslutande församlingen i Region Halland är regionfullmäktige. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål vi ska jobba mot och hur pengarna ska fördelas mellan olika områden.

Regionfullmäktige har 71 ledamöter som representerar befolkningen i Halland. Se samtliga ledamöter i vårt förtroendemannaregister.

Mandaten fördelar sig så här under 2019-2022: Socialdemokraterna 19, Moderaterna 17, Sverigedemokraterna 10, Centerpartiet 8, Kristdemokraterna 6, Liberalerna 5, Vänsterpartiet 4, Miljöpartiet 2.

Regionstyrelsen och dess utskott

Regionstyrelsen leder och samordnar regionens arbete, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att hälso- och sjukvården och tandvården bedrivs enligt de mål som regionfullmäktige satt upp. Regionstyrelsen har också uppsyn över de bolag som regionen helt eller delvis äger.

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter, och 9 ersättare. Ordförande är Mikaela Waltersson (M).

Inom regionstyrelsen finns tre utskott – Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU), regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) samt regionstyrelsens tillväxtutskott (TU).

 Se samtliga ledamöter i vårt förtroendemannaregister.

Kommun- och Regionledningsforum

Vi har också ett särskild Kommun- och Regionledningsforum (fd Kommunberedningen) som arbetar för att samordna regional och kommunal utveckling, och för att skapa samarbeten mellan kommunerna. I kommunberedningen sitter representanter för de sex kommunerna och för Region Halland.  

Driftnämnder

  • Hallands sjukhus
  • Närsjukvård
  • Psykiatri
  • Regionservice
  • Ambulans, diagnostik och hälsa
  • Kultur och skola

Lokala nämnder

I varje kommun finns en lokal nämnd som har ansvar för att följa upp hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård. Läs mer om de lokala nämnderna här

Gemensamma nämnder

Tillsammans med kommunerna i Halland finns två gemensamma nämnder.

  • Patientnämnden
  • Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Reglementen och instruktioner

De olika styrelsernas och nämndernas uppdrag finns i dokumentet Reglementen och instruktioner som togs i bruk 1 januari 2019.

Klicka här för att komma dit.

Från och med den 1 januari 2019 kommer nya reglementen att tas i bruk.