Post och diarium

Är du intresserad av Region Hallands handlingar så kontakta gärna Diariet direkt via e-post regionen@regionhalland.se eller på telefon 035 – 17 98 02.

Här hittar du politiska handlingar från nämnder och styrelser.