Regionledning

Region Hallands ledning utgörs av Regionkontorets ledningsgrupp, du hittar namnen nedan.

Här hittar du även namnen på samtliga förvaltningschefer inom organisationen.  

Ledning

Namn Befattning
Jörgen Preuss Regiondirektör
Nina Mårtensson Direktör - Tf biträdande regiondirektör
Ulrika Bertilsson Administrativ direktör
Ola Johansson Verksamhetschef/-utveckl - Tf Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör
Anna Wallefors Kommunikationsdirektör - Vikarierande
Cristine Karlsson Personaldirektör
Stefan Sorpola Ekonomidirektör
Måns Arnrup IT-Direktör
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice
Martin Engström Förvaltningschef - Hallands sjukhus
Anders Westberg Förvaltningschef - Ambulans, diagnostik och hälsa
Kaarina Sundelin Förvaltningschef - Närsjukvården
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola
Goran Delic Förvaltningschef - Psykiatrin i Halland