Regionledning

Region Hallands ledning utgörs av Regionkontorets ledningsgrupp, du hittar namnen nedan.

Här hittar du även namnen på samtliga förvaltningschefer inom organisationen.  

Ledning

Namn Befattning
Catarina Dahlöf Regiondirektör
Jörgen Preuss Bitr regiondirektör
Haleh Lindqvist Hälso- o sjukvutveckldir
Johanna Wiechel Steier Kommunikationsdirektör
William Hedman Ekonomidirektör
Cristine Karlsson Personaldirektör
Måns Arnrup IT-Direktör
Staffan Johansson Kanslichef
Martin Engström Förvaltningschef - Hallands sjukhus
Anders Westberg Förvaltningschef - Ambulans, diagnostik och hälsa
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola
Goran Delic Förvaltningschef - Psykiatrin i Halland
Kaarina Sundelin Förvaltningschef