Ledning

Region Hallands ledning utgörs av Regionkontorets ledningsgrupp, du hittar namnen nedan.

Här hittar du även namnen på samtliga förvaltningschefer inom organisationen.  

Regionledning

Namn Befattning
Jörgen Preuss Regiondirektör
Nina Mårtensson Direktör - Tf biträdande regiondirektör
Ulrika Bertilsson Administrativ direktör
Anna Wallefors Kommunikationsdirektör - Vikarierande
Martin Engström Förvaltningschef - Hallands sjukhus
Ola Johansson Verksamhetschef/-utveckl - Tf Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör
Stefan Sorpola Ekonomidirektör
Cristine Karlsson Personaldirektör

Förvaltningschefer

Namn Befattning
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice
Anders Westberg Förvaltningschef - Ambulans, diagnostik och hälsa
Lena Johansson Biträdande sjukhuschef - Hallands sjukhus
Kaarina Sundelin Förvaltningschef - Närsjukvården
Goran Delic Förvaltningschef - Psykiatrin i Halland
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola