Förvaltningar

Vi har uppdraget att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling i Halland. Arbetet är organiserat i åtta olika förvaltningar som ansvarar för olika områden. Förvaltningarna styrs av politiska nämnder.

En översikt av regionens förvaltningar och politisk organisation hittar du under Organisationsschema.