En sjukvård med patientens fokus - hur river vi murar och organisatoriska gränser?

Hur river vi organisatoriska gränser för att patientens resa i vården ska bli så bra som möjligt? Från stuprör till samordning - hur gör vi det tillsammans? Välkommen till en lösningsorienterad dialog där samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor!

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Det handlar om kompetensförsörjning, nya vårdmetoder och ökat behov av hälso- och sjukvård med en allt äldre befolkning. I framtiden behöver regioner, kommuner och andra aktörer jobba tätare tillsammans för att riva murarna och komma bort från stuprören. Vi behöver tänka i nya banor och lära av varandra.

Hälso- och sjukvården behöver finnas där invånarna är. I dialog med olika aktörer vill vi arbeta hälsofrämjande och hitta vad som gör skillnad för våra invånare genom hela livet. Från BB till äldreboendet. Genom nya sätt att samarbeta med invånare och patienter kan vi utveckla hälso- och sjukvården tillsammans.

Tid och plats

Klockan 12.30 - 13.30 på Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18 i Visby.

Medverkande

  • Therese Scott Duncan, Forskningsassistent, Karolinska Institutet samt processledare Regional Cancer Centre Stockholm – Gotland
  • Lars-Torsten Larsson, Avdelningschef Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Anna-Greta Brodin chef sektion Hälso- och sjukvård, SKL
  • Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande Region Halland
  • Martin Engström, Förvaltningschef Hallands sjukhus, Region Halland

Anmäl ditt intresse

Anmäl och dela ditt intresse att delta på Facebook på Region Halland eller Halland växer under evenemang.

Va´social med oss under Almedalsveckan

Välkommen att bidra och delta i samtalen digitalt. Gör det under taggarna #hallandväxer #almedalen #svpol #hallandialmedalen

Tagga detta seminariet med  #sjukvård # patientenifokus #öppnavården #rollbyte

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats sänder vi våra seminarier via Facebook live på Region Halland och Halland växer.

Hallandsinitiativet

Hallandsinitiativet är en ny plattform för att dela kunskap, erfarenheter och idéer inom samhällsområdena hälsa, vård, skola, infrastruktur, integration, hållbarhet, bostäder och demokrati. Välkommen till en öppen dialog där samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor för att lösa komplexa samhällsutmaningar!