Digitala lösningar i offentlig verksamhet – hur möter vi utmaningar och växlar upp tempot?

Hur blir offentlig verksamhet i Sverige bäst i världen på digitalisering och smartare tjänster? Vad finns det för strukturella och emotionella utmaningar och hur kan tempot i digitaliseringen växlas upp? Välkommen till en lösningsorienterad dialog där samverkan och nya perspektiv är ledstjärnor!

Målsättningen är hög, regeringens vision är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och en digital förnyelse av det offentliga Sverige ska ske. Region Halland har genom ett Sverigeunikt samarbete med IP-Only skapat förutsättningar att Halland blir det första digitaliserade länet.

Nu behöver visionen förverkligas. Vilka är de strukturella och emotionella utmaningarna? Vilka gränsöverskridande samarbeten och nya perspektiv behövs?

Tid och plats

Klockan 16.00 - 17.00 Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18 i Visby.

Medverkande

• Carl Heath, Senior Researcher, RISE Interactive Göteborg
• Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, SKL
• Anne-Christine Hertz, Verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland
Lars Lundberg, Näringspolitisk expert IT, Almega 
• Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordf regionstyrelsen Region Halland och ledamot beredning för Digitalisering, SKL

Anmäl ditt intresse

Anmäl och dela ditt intresse att delta på Facebook på Region Halland eller Halland växer under evenemang.

Va´social med oss under Almedalsveckan

Välkommen att bidra och delta i samtalen digitalt. Gör det under taggarna #hallandväxer #almedalen #svpol #hallandialmedalen

Tagga seminariet #digitalisering #digitala synergier #digitalnytta #digitalahalland

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats sänder vi våra seminarier via Facebook live på Region Halland och Halland växer.

Hallandsinitiativet

Hallandsinitiativet är en ny plattform för att dela kunskap, erfarenheter och idéer inom samhällsområdena hälsa, vård, skola, infrastruktur, integration, hållbarhet, bostäder och demokrati. Välkommen till en öppen dialog där samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor för att lösa komplexa samhällsutmaningar!