Halland som region

Som Region styrs vi av folkvalda politiker i Regionfullmäktige som har ansvar för den halländska hälso- och sjukvården samt stärkandet av Hallands tillväxt och utveckling. Vi arbetar med ett regionalt utvecklingsarbete med många av de frågor som påverkar hur det är för dig som halläning att leva och verka i Halland.

Visionen - Halland, den bästa livsplatsen

Vår vision är att Halland ska bli den ”Bästa livsplatsen”. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.
Halland har en god utveckling och den vill vi bygga vidare på. Ett gynnsamt läge mellan två storstadsregioner har lett till en hög inflyttningen och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Även vår hälso- och sjukvård ligger bra till i nationella undersökningar.

Vårt uppdrag

Vårduppdrag

Att Region Halland arbetar med vård vet du säkert redan. Vi driver bland annat sjukhus och ett flertal vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar. Vi arbetar med såväl våra egna som de privata och kommunala aktörerna inom hälsa- och sjukvård för att hålla samman vårdkedjan och se till att det finnas en god och jämlik vård och hälsa i hela Halland.

Infrastruktur och boende

Utöver vården arbetar vi också med infrastrukturen och boendemöjligheterna i Halland. För att kunna arbeta och bo i Halland krävs en fungerande infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och attraktiva bostadsområden.

Jobb

Vi arbetar också med att skapa goda jobbmöjligheter i Halland. För att lyckas med det så krävs ett samarbete med företagare som är villiga att våga satsa på nya typer av tjänster och arbetskraft.

För att tillsätta de nya tjänsterna så krävs utbildad yrkeskompetens som i sin tur kräver ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, våra folkhögskolor och vårt näringsliv.

Kultur

Vi arbetar med att ständigt förnya och utöka kulturutbudet för att skapa aktiviteter som är tillgängliga för alla.

Miljö

I vårt arbete med miljö är fokus på att vi ska ha en långsiktig miljö och klimatprofil där fokus finns på bioenergi och energieffektivisering.

Vi arbetar nära Hallands sex kommuner i alla dessa frågor för att fortsätta utvecklingen. Bra ska bli bättre och tillsammans arbetar vi för att göra Halland till den allra bästa livsplatsen.