Halland är en egen region!

Den 1 januari 2011 blev Halland en egen region, av samma typ som Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Ansvaret för en lång rad områden som rör utvecklingen i Halland samlades då i en enda organisation, som nu har uppdraget att verka för utveckling och tillväxt, och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård.

1 + 1 blir betydligt mer än 2

Tidigare var ansvaret delat mellan Landstinget Halland och kommunalförbundet Region Halland. Att de två organisationerna gått samman innebär betydligt bättre förutsättningar att påverka utvecklingen i Halland . Nya Region Halland kan ta ett helhetsgrepp om många av de frågor som påverkar hur det är för dig som hallänning att leva och verka i Halland.

Mer inflytande

Det främsta syftet med regionbildningen var att öka hallänningarnas inflytande över utvecklingen i den egna regionen. Det sker på två plan: dels ökar vars och ens inflytande när hallänningen i direkta val utser de politiker som styr Region Halland, dels har Halland som region tagit över allt fler utvecklingsfrågor från staten. Besluten flyttas alltså närmare invånarna. Halland får också en starkare ställning både på hemmaplan och i Europa.

Vision: Bästa livsplatsen!

Vi har redan idag en god utveckling i Halland; inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har också den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser. Och bra ska bli bättre - visionen för Region Hallands arbete är att göra Halland till den bästa livsplatsen!