Halland som region

Region Halland styrs av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige och har ansvar för hälso- och sjukvård samt utveckling och tillväxt i regionen. Många av de frågor som regionen arbetar med påverkar hur det är för dig som hallänning att leva och verka i Halland.

Vision: Halland – bästa livsplatsen

Vår vision är att Halland ska bli den ”Bästa livsplatsen”. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i.
Halland har en god utveckling och den vill vi bygga vidare på. Ett gynnsamt läge mellan två storstadsregioner har lett till en hög inflyttningen och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Även vår hälso- och sjukvård ligger bra till i nationella undersökningar.

Vårt uppdrag

Vården. Regionen driver, bland annat, tre sjukhus och ett flertal vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar. Vi arbetar med såväl våra egna som de privata och kommunala aktörerna inom hälso- och sjukvård för att se till att det finnas en god och jämlik vård och hälsa i hela Halland.
Infrastruktur och boende. För att kunna arbeta och bo i Halland krävs en fungerande infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och attraktiva bostadsområden. Det är uppgifter som regionen arbetar med.
Jobben. För att skapa goda jobbmöjligheter i Halland krävs ett samarbete med företagare som vågar satsa på nya typer av tjänster och arbetskraft. För de nya tjänsterna krävs utbildning och yrkeskompetens som i sin tur kräver ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, våra folkhögskolor och vårt näringsliv.
Kulturen. Regionen arbetar med att ständigt förnya och utöka kulturutbudet för att skapa aktiviteter som är tillgängliga för alla.
Miljön. Fokus i vårt miljöarbete är att vi ska ha en långsiktig miljö- och klimatprofil med sikte på att öka mängden bioenergi och effektivisera energianvändningen.
I samtliga uppdrag arbetar vi nära de sex halländska kommunerna för att fortsätta utvecklingen. Bra ska bli bättre och tillsammans arbetar vi för att göra Halland till den allra bästa livsplatsen.