Välkommen att nominera Årets medarbetare i Region Halland

Vem eller vilka i Region Halland vill du uppmärksamma? Nu är det dags att nominera kandidater till utmärkelsen Årets medarbetare!

Du kan nominera en person eller en grupp

Du kan nominera en person, en grupp av medarbetare eller en arbetsplats inom något av Region Hallands verksamhetsområden. Utmärkelsen på hundra tusen kronor kan exempelvis användas till en utbildning/studieresa i syfte att öka kompetensen och arbetstillfredsställelsen.

Vet du någon eller några som arbetat alldeles extra hängivet inom Region Halland, som bidragit till en arbetsinsats utöver det vanliga för invånarna och Hallands utveckling? I så fall ska du föreslå hen eller dem till utmärkelsen Årets medarbetare.

Enligt stadgarna ska personen eller gruppen ha:

”Utmärkt sig med stort engagemang för att i samverkan med andra uppnått ett gott resultat genom utveckling och ständiga förbättringar och som skapat mervärde för Region Halland och Hallands utveckling”. 

Så här gör du:

Skicka en utförlig motivering till varför du tycker att den eller de du föreslår bör få årets utmärkelse. Berätta vad hen eller de arbetar med och vid vilken arbetsplats, samt vilken anknytning du har till den eller dem. Glöm inte att ge oss utförliga kontaktuppgifter till dig själv om vi behöver ytterligare upplysningar.
 
Nomineringarna ska skickas in senast den 10 september 2018.
 
Utdelningen av utmärkelsen sker vid Regionfullmäktiges decembermöte.
 
Skicka förslaget till:
Region Halland, Regionstyrelsens presidium
Box 517, 301 80 Halmstad
eller via e-post: utmarkelse@regionhalland.se