Tidiga insatser kan rädda hjärnan vid en stroke

När Maj Dyrhedahl i Varberg inte kunde svälja och hade svårt för att hålla balansen reagerade hennes vän snabbt och ringde 112. Det visade sig att Maj hade drabbats av en stroke.- Jag protesterade när han ville ringa ambulansen. I dag förstår jag hade tur som kom till sjukhuset snabbt.Tack vare en propplösande behandling (trombolys) fick Maj inga funktionsnedsättningar i samband med sin stroke.

Risken för funktionsnedsättningar i samband med stroke minskar om patienten kommer till sjukhus i tid eftersom man då kan ge propplösande behandling (trombolys).

- Det är viktigt att man känner till symtomen och tar dem på allvar. Fler patienter skulle kunna få behandling om de kom till sjukhuset i tid, framhåller Ileana Zurman, överläkare på Sjukhuset i Varberg.

Sedan några år tillbaka kan patienter som drabbats av hjärninfarkt/stroke få propplösande behandling (trombolys) på Sjukhuset i Varberg. Hittills har ett 50-tal patienter fått behandlingen och resultaten har varit goda. Behandlingen leder ofta till att skadans följder kan minimeras. Förutsättningen är att patienten snabbt söker vård. Övriga kriterier är bland annat att patienten är under 80 år och det inte gått lång tid sedan symtomens debut.

- Vi skulle önska att kunskapen bland allmänheten ökar när det gäller vilka symtom man ska vara uppmärksam på, säger Ileana Zurman som är överläkare och leder sjukhusets arbete med att utveckla vården för strokepatienter.

Tisdagen den 12 maj infaller den internationella strokedagen och på många håll i landet startar kampanjen Rädda hjärnan - ring 112.

- Syftet är att få fler att reagera i tid på att man själv eller någon annan kan ha drabbats av en stroke.

Symtom

Det är följande symtom man ska vara uppmärksam på eftersom det kan handla om en stroke. Om de inträffar bör man ringa 112 och åka till sjukhus med ambulans.

• Hel eller delvis förlamning i arm eller ben. (Bortfall av rörelseförmåga eller känsel i hela eller delar av ena kroppshalvan).

• Bortfall av tal eller syn.

Ileana understyrker att det är viktigt att söka vård även om symtomen gått över. Ibland handlar det om en så kallad TIA (transitorisk ischematisk attack) som är en liten blodpropp i hjärnan som snabbt blir upplöst. En snabb utredning och rätt behandling kan då förebygga en kommande stroke.

Inom Sjukhuset i Varberg finns en bra samverkan mellan olika specialister för att ge patienter som drabbats av stroke en så bra vård och behandling som möjligt.

- Det är viktigt att träningen anpassas efter den enskilda patientens behov och att den fortsätter efter utskrivningen. Därför strävar vi också efter ett bra samarbete med efterföljande vårdgivare.

Maj fick behandling i tid

Maj Dyrendahl, 78 år, är en av de patienter som genomgått trombolys på Sjukhuset i Varberg i samband med att hon fick en stroke sommaren 2008.

- Jag satt vid köksbordet och skulle dricka men det gick inte att svälja, det rann utanför munnen, berättar Maj.

När hon kom till sjukhuset kunde hon inte röra vänster arm och hade svårt för att hålla balansen. Eftersom Maj hade tydliga symtom på stroke skickades hon först till röntgen för att utesluta en blödning i hjärnan. Sedan fick hon blodförtunnande läkemedel (trombolys) direkt in i blodet.

- Jag minns ingenting av det första dygnet på sjukhuset men när jag vaknade kunde jag prata och röra på hela kroppen. Redan efter ett par dagar var jag uppe och gick, berättar Maj.

Hennes läkare, Ilena Zurman, konstaterar att Maj sannolikt skulle fått funktionsnedsättningar med svaghet i vänster arm och ben om hon inte fått behandling med trombolys.

- Jag kunde åka direkt hem efter nio dagar och klarar mig utan någon hjälp. Nu tränar jag på gym för att hålla mig i form.

FAKTA

Stroke/hjärninfarkt är en folksjukdom som omkring 30 000 personer per år i Sverige. Sjukdomen är vår tredje vanligaste dödsorsak och den vanligaste anledningen till handikapp eller funktionsnedsättning. På Sjukhuset i Varberg vårdas årligen cirka 400 strokepatienter. Den 12 maj uppmärksammas Internationella strokedagen runt om i landet. Samtidigt startar kampanjen Rädda hjärnan - ring 112.

För ytterligare information kontakta gärna överläkare Ileana Zurman via sjukhusets televäxel, 0340-48 10 00 eller chefsinformatör Marianne Kondrup, 0340-48 17 80 eller 070-337 17 80.