Studenter prisades för bidrag till Framtidens kollektivtrafiknoder

I dag hölls en prisutdelning för vinnarna i studenttävlingen ”Framtidens kollektivtrafik på den halländska landsbygden”. Tävlingen riktade sig till studenter och totalt inkom 15 tävlingsbidrag.

Jury bestod av representanter från Region Halland, Hallandstrafiken och samhällsbyggnadscheferna i kommunerna. Bedömningskriterier var: nytänkande, utformning, funktionalitet, genomförbarhet. Juryn valde ut ett vinnande bidrag och två bidrag kom på en gemensam andraplats.

Prisutdelare var Gösta Bergenheim (M) ordförande i Hallandstrafiken AB. Medverkande gjorde också Stefan Bengtsson (C) regionråd och ledamot i regionstyrelsens tillväxtutskott samt biträdande regiondirektör Jörgen Preuss.

Jurys motiveringar och alla tävlingsbidrag finns på www.regionhalland.se/tavlingkollektivtrafiknod